Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Stena Line Limited

Numer identyfikacyjny w rejestrze 30923494799-48
Data rejestracji: 10-12-15 16:36:45

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-18 10:48:18
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-18 10:48:18


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Stena Line Limited
Nazwa skrócona: Stena Line
Status prawny: Limited company
Strona internetowa: http://www.stenaline.co.uk

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Les Stracey
Pełniona funkcja: Company Secretary

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Lars Olsson
Pełniona funkcja: General Manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Suffolk Way  1
TN13 1YL Sevenoaks
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 1732585858
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Lars Olsson
Stena Line Ltd
Buckingham Court
78 Buckingham Gate
London SW1E 6PE
lars.olsson@stenaline.com

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Ferry company transporting goods and passengers
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Sea Transport

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • podatki
  • środowisko
  • transport  
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
UK Chamber of Shipping
Maritime UK
ECSA
Interferry

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.