Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Id-nummer i registret: 30854527461-32
Registreringsdag: 2011-12-15 19:11:03

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-11-28 16:51:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-11-28 16:51:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.
Förkortning: IZW
Associationsform (rättslig ställning): Eingetragener Verein
Webbplats: http://www.izw-online.de

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Goericke
Befattning: Vorsitzender

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Rainer Jakobs
Befattning: Berater

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Welfengarten  1a
Box: 3007
30030 Hannover
TYSKLAND
Telefon: (+6163) 5717
Fax: (+6163) 3071
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


F-Gase-Verordnung und Energiewende

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Klimatarbetet

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 10
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 30 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 30 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 30 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.