Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Id-nummer i registret: 30854527461-32
Registreringsdag: 15/12/2011 19:11:03

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 14:54:28
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 14:54:28
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

IZW

Eingetragener Verein

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Welfengarten, 1a
Box: 3007
30030 Hannover
TYSKLAND

(+49) 61635717

    Juridiskt ansvarig

Peter Goericke

Vorsitzender

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Rainer Jakobs

Berater

    Mål och uppdrag

Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

- EU-F-Gase VO
- Reduktion Treibhausgase 2030


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

F-Gase-Verordnung und Energiewende

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Klimatarbetet

    Medlemskap

10

  • TYSKLAND

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

30 000 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

30 000 €

30 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.