Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 30854527461-32
Dátum registrácie: 15/12/2011 19:11:03

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 28/11/2014 16:51:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28/11/2014 16:51:34

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

IZW

Eingetragener Verein

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Welfengarten, 1a
P. O. BOX: 3007
30030 Hannover
NEMECKO

(+6163) 5717

(+6163) 3071

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Peter Goericke

Vorsitzender

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Rainer Jakobs

Berater

    Ciele a poslanie

Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.

celoštátnej

    Činnosti

F-Gase-Verordnung und Energiewende

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

10

  • NEMECKO

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

30 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

30 000 €

 €

30 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.