Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 30854527461-32
Dátum registrácie: 15/12/2011 19:11:03

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 31/03/2015 14:54:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 31/03/2015 14:54:28
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 31/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

IZW

Eingetragener Verein

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Welfengarten, 1a
P. O. BOX: 3007
30030 Hannover
NEMECKO

(+49) 61635717

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Peter Goericke

Vorsitzender

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Rainer Jakobs

Berater

    Ciele a poslanie

Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- EU-F-Gase VO
- Reduktion Treibhausgase 2030


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

F-Gase-Verordnung und Energiewende

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

10

  • NEMECKO

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

30 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

30 000 €

30 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.