Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 30854527461-32
Dátum registrácie: 15.12.2011 19:11:03

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 28.11.2014 16:51:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.11.2014 16:51:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.
Skratka: IZW
Právna forma: Eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.izw-online.de

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Peter Goericke
Funkcia: Vorsitzender

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Rainer Jakobs
Funkcia: Berater

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Welfengarten  1a
P. O. BOX: 3007
30030 Hannover
NEMECKO
Telefónne číslo: (+6163) 5717
Fax: (+6163) 3071
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


F-Gase-Verordnung und Energiewende

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Výskum a technológie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 10
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • NEMECKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 30 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 30 000
- dary:
- členské: 30 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.