Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 30854527461-32
Inschrijvingsdatum: 15-12-11 19:11:03

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-11-14 16:51:34
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-11-14 16:51:34


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.
Acroniem: IZW
Rechtsvorm: Eingetragener Verein
Website: http://www.izw-online.de

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Peter Goericke
Functie: Vorsitzender

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Rainer Jakobs
Functie: Berater

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Welfengarten  1a
Postbus: 3007
30030 Hannover
DUITSLAND
Telefoon: (+6163) 5717
Faxnummer: (+6163) 3071
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


F-Gase-Verordnung und Energiewende

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Energie
  • Klimaatactie
  • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 10
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
  • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 30.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 30.000
- giften:
- contributies van de leden: 30.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.