Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 30854527461-32
Rekisteröintipäivä: 15.12.2011 19:11:03

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.12.2013 15:58:02
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.12.2013 15:58:02


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V.
Lyhenne: IZW
Organisaation oikeudellinen muoto: Eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.izw-online.de

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Peter Goericke
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzender

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rainer Jakobs
Tehtävä organisaatiossa: Berater

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Welfengarten  1a
Postilokero: 3007
300030 Hannover
SAKSA
Puhelinnumero: (+6163) 5717
Faksinumero: (+6163) 3071
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Zweck des Vereins ist die
auf die Wärmepumpen- und Kältetechnik gerichtete neutrale Informationsvermittlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
· Politische Meinungsbildung durch objektive Information und Sachstandsberichte
· Informationsvermittlung und Seminare zu aktuellen Schwerpunktthemen
· Publikationen technisch wissenschaftlicher Art und politischer Rahmenbedingungen
· Koordination von nationalen und europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben sowie Maßnahmen zur Ausbildung und zum Technologietransfer.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


F-Gas-Verordnung

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 10
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
  • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 30 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 30 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 30 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.