Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

LANDS ONLUS

Identitātes numurs Reģistrā: 30795844738-91
Reģistrācijas datums: 10.10.12 16:34:42

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.16.12 22:12:38
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.16.12 22:12:38


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: LANDS ONLUS
Akronīms:
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.landsnetwork.eu/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Maria Pia Sola
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: riccardo sedola
Amats socio

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: XX settembre  65
PALERMO 90141
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39091) 347687
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: the main goals are the environment, the cooperation and the protected areas. We have a group of researcher and some technicians on the ground working for protected areas and local administrations. We also are involved in education, civil protection and marine ecosystem.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


The association in this year has applied for the IUCN association

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Izglītība
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Reģionālā politika
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 20
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • ITĀLIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 31 000
tostarp publiskais finansējums: 30 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 20 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 10 000
no citiem avotiem: 1 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 1 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Mostly are contracts with the Regional Ministry of Environment and from national grant.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.