Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

LANDS ONLUS

Identifikavimo numeris Registre: 30795844738-91
Registracijos data: 10/12/2010 16:34:42

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/02/2015 17:43:06
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/02/2015 17:43:06
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

LANDS ONLUS

NGO

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

XX settembre, 65
90141 PALERMO
ITALIJA

(+39091) 347687

    Teisiškai atsakingas asmuo

Maria Pia Sola

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Pierluca Gaglioppa

socio

    Tikslai ir uždaviniai

the main goals are the environment, the cooperation and the protected areas. We have a group of researcher and some technicians on the ground working for protected areas and local administrations. We also are involved in education, civil protection, ecosystem services, PES, rsilient city, marine ecosystem, food, rural areas, landscape, renewable energy. We are also IUCN member

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

ambiente, EUTR, ecosystem services, TEEB


 

Non

Non

Non

Non

Non

The association in this year has partecipated at the IUCN WPC in Sydney

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 4

4

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

15

 • ITALIJA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 000 €

0 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

1 000 €

1 000 €

The last year we don't have any contract but we did some volontary work in the IUCN field.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.