Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Swedish Corporate Governance Board

Inschrijvingsnummer in het register 30711584064-83
Inschrijvingsdatum: 26-8-10 10:25:48

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-8-14 22:31:54
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-8-14 22:31:54


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Swedish Corporate Governance Board
Acroniem:
Rechtsvorm: Non-profit association
Website: http://www.corporategovernanceboard.se

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Björn Kristiansson
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Björn Kristiansson
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Regeringsgatan  38
Postbus: 7680
S-10395 Stockholm
ZWEDEN
Telefoon: (+46) 760000078
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The remit of the Swedish Corporate Governance Board is to promote the positive development of corporate governance in Swedish listed companies, primarily by administering and monitoring the application of the Swedish Corporate Governance Code and the Swedish Takeover Rules. The Board is part of the self-regulation system on the Swedish securities market.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Corporate governance in primarily stock-listed companies

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Interne markt

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 12
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
  • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Member of the informal European Corporate Governance Codes Network

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 500.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 500.000
- giften:
- contributies van de leden: 500.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The Board is financed by its parent organisation The Swedsish Association for Generally Accepted Principles in the Securities Market, the members of which are about ten non-profit organisations in the Swedish private business sector.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.