Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Bunge Ltd

Tunnusnumber registris: 30701218296-12
Registreerimise kuupäev: 09/03/2012 14:47:27

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 09:38:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 09:38:28
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Bunge Ltd

BEMEA

Public Limited Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

13, route de Florissant, Bunge SA
Postkast: Box 518
CH-1211 Geneva
ŠVEITS

(+0041) 225929600

    Juriidiliselt vastutav isik

Henri Rieux

Vice President Corporate Affairs

    ELi asjade eest vastutav isik

Andreas Sommer

European Affairs Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

Bunge EMEA has integrated operations from the farm to the end consumer. We are present in all major grain and oilseed origination areas across the region and our network of assets and capabilities guarantee reliable supply and efficient service to our customers in the destination markets.
As a leading crusher in the region, we are diversified across soy, sun and rape feedstocks. Our softseed processing activities ensure meal distribution for the food, feed and non-food industry.
In Europe we are the largest bottled oil producer and marketer and we continue to enter into adjacent downstream categories such as margarine, mayonnaise for retail as well as vegetable professional fats and other vegetable oil based products for food manufacturers and food service professionals.
We are continuously deepening our focus on nutrition, health and wellness, developing food products that deliver added benefits to consumers.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Mainly related to agriculture, trade, food and feed, taxation and sustainability.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Trade (WTO, bi- and multi-lateral negotiations), Common Agricultural Policy, import and export procedures, food labelling, novel foods, contaminants, food safety, packaging, feed safety, GMOs, sustainability (climate, water, sustainable agriculture), biofuels.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 5   50%: 2  

7

6

Bunge EMEA engages 7 people who are directly involved with efforts related to this transparency register.

Occasionally and depending on the subject at stake, colleagues from various Bunge EMEA offices might be involved in activities that could also fall under the scope of this transparency register.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Andreas SOMMER 12/03/2015 10/03/2016
Henri RIEUX 12/03/2015 10/03/2016
Edouard CASALA 12/03/2015 10/03/2016
Jan KNOL 12/03/2015 10/03/2016
Catarina PETISCA 12/03/2015 10/03/2016
Adina CREANGA 12/03/2015 10/03/2016

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

FEDIOL (The EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry)
IMACE (The European Margarine Association)
EUFIC (European Food Information Council)
EBB (European Biodiesel Board)
ASSUC (European Association of Sugar Traders)
PFP (Primary Food Processors)
ILSI Europe

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

>= 200 000 € ja < 299 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.