Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Bunge Ltd

Tunnusnumber registris: 30701218296-12
Registreerimise kuupäev: 9.03.12 14:47:27

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.12.14 15:35:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.02.14 13:48:26


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Bunge Ltd
Akronüüm: BEMEA
Õiguslik vorm: Public Limited Company
Veebisait: http://www.bunge.com/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tommy Jensen
Ametikoht: Chief Executive Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Andreas Sommer
Ametikoht: European Affairs Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: Bunge SA 13, route de Florissant 
Postkast: Box 518
CH-1211 Geneva
ŠVEITS
Telefoninumber: (+0041) 225929600
Faks: (+0041) 225929106
Muud kontaktandmed: Bunge EMEA Corporate Affairs Office
221, rue de la Loi
B-1040 Brussels
Belgium

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Bunge EMEA has integrated operations from the farm to the end consumer. We are present in all major grain and oilseed origination areas across the region and our network of assets and capabilities guarantee reliable supply and efficient service to our customers in the destination markets.
As a leading crusher in the region, we are diversified across soy, sun and rape feedstocks. Our softseed processing activities ensure meal distribution for the food, feed and non-food industry.
In Europe we are the largest bottled oil producer and marketer and we continue to enter into adjacent downstream categories such as margarine, mayonnaise for retail as well as vegetable professional fats and other vegetable oil based products for food manufacturers and food service professionals.
We are continuously deepening our focus on nutrition, health and wellness, developing food products that deliver added benefits to consumers.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave: Bunge EMEA engages 6 people who are directly involved with efforts related to this transparency register.

Occasionally and depending on the subject at stake, colleagues from various Bunge EMEA offices might be involved in activities that could also fall under the scope of this transparency register.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Trade (WTO, bi- and multi-lateral negotiations), Common Agricultural Policy, import and export procedures, food labelling, novel foods, contaminants, food safety, packaging, feed safety, GMOs, sustainability (climate, water, sustainable agriculture), biofuels.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FEDIOL (The EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry)
IMACE (The European Margarine Association)
EUFIC (European Food Information Council)
ILSI Europe
EBFP (European Basic Food Platform)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 01/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 250000  € ja < 300000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.