Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bunge Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 30701218296-12
Datum registrace: 9.3.12 14:47:27

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.2.14 13:48:26
Datum poslední roční aktualizace je 17.2.14 13:48:26


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bunge Ltd
Zkratka: BEMEA
Právní forma Public Limited Company
Internetové stránky: http://www.bunge.com/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jean-Louis Gourbin
Funkce: Chief Executive Officer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Andreas Sommer
Funkce: European Affairs Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: 13, route de Florissant  Bunge SA
Poštovní přihrádka: Box 518
CH-1211 Geneva
ŠVÝCARSKO
Telefon: (+0041) 225929600
Číslo faxu: (+0041) 225929106
Další kontaktní údaje: Bunge EMEA Corporate Affairs Office
221, rue de la Loi
B-1040 Brussels
Belgium

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Bunge EMEA has integrated operations from the farm to the end consumer. We are present in all major grain and oilseed origination areas across the region and our network of assets and capabilities guarantee reliable supply and efficient service to our customers in the destination markets.
As a leading crusher in the region, we are diversified across soy, sun and rape feedstocks. Our softseed processing activities ensure meal distribution for the food, feed and non-food industry.
In Europe we are the largest bottled oil producer and marketer and we continue to enter into adjacent downstream categories such as margarine, mayonnaise for retail as well as vegetable professional fats and other vegetable oil based products for food manufacturers and food service professionals.
We are continuously deepening our focus on nutrition, health and wellness, developing food products that deliver added benefits to consumers.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: Bunge EMEA engages 5 people who are directly involved with efforts related to this transparency register.

Occasionally and depending on the subject at stake, colleagues from various Bunge EMEA offices might be involved in activities that could also fall under the scope of this transparency register.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Trade (WTO, bi- and multi-lateral negotiations), Common Agricultural Policy, import and export procedures, food labelling, novel foods, contaminants, food safety, packaging, feed safety, GMOs, sustainability (climate, water, sustainable agriculture), biofuels.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rybolov a akvakultura
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
FEDIOL (The EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry)
IMACE (The European Margarine Association)
EUFIC (European Food Information Council)
ILSI Europe
EBFP (European Basic Food Platform)

Finanční údaje

Rok: 01/2010 - 01/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 250000  € a < 300000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.