Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bunge Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 30701218296-12
Datum registrace: 09/03/2012 14:47:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 09:38:28
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 09:38:28
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bunge Ltd

BEMEA

Public Limited Company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

13, route de Florissant, Bunge SA
Poštovní přihrádka: Box 518
CH-1211 Geneva
ŠVÝCARSKO

(+0041) 225929600

    Osoba s právní odpovědností

pan  Henri Rieux

Vice President Corporate Affairs

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Andreas Sommer

European Affairs Manager

    Cíle a úkoly

Bunge EMEA has integrated operations from the farm to the end consumer. We are present in all major grain and oilseed origination areas across the region and our network of assets and capabilities guarantee reliable supply and efficient service to our customers in the destination markets.
As a leading crusher in the region, we are diversified across soy, sun and rape feedstocks. Our softseed processing activities ensure meal distribution for the food, feed and non-food industry.
In Europe we are the largest bottled oil producer and marketer and we continue to enter into adjacent downstream categories such as margarine, mayonnaise for retail as well as vegetable professional fats and other vegetable oil based products for food manufacturers and food service professionals.
We are continuously deepening our focus on nutrition, health and wellness, developing food products that deliver added benefits to consumers.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Mainly related to agriculture, trade, food and feed, taxation and sustainability.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Trade (WTO, bi- and multi-lateral negotiations), Common Agricultural Policy, import and export procedures, food labelling, novel foods, contaminants, food safety, packaging, feed safety, GMOs, sustainability (climate, water, sustainable agriculture), biofuels.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 5   50%: 2  

7

6

Bunge EMEA engages 7 people who are directly involved with efforts related to this transparency register.

Occasionally and depending on the subject at stake, colleagues from various Bunge EMEA offices might be involved in activities that could also fall under the scope of this transparency register.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Andreas Sommer 12/03/2015 10/03/2016
Edouard Casala 12/03/2015 10/03/2016
Henri Rieux 12/03/2015 10/03/2016
Jan Knol 12/03/2015 10/03/2016
Catarina Petisca 12/03/2015 10/03/2016
Adina Creanga 12/03/2015 10/03/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rybolov a akvakultura
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FEDIOL (The EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry)
IMACE (The European Margarine Association)
EUFIC (European Food Information Council)
EBB (European Biodiesel Board)
ASSUC (European Association of Sugar Traders)
PFP (Primary Food Processors)
ILSI Europe

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.