Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Associazione TRAMES

Identifikacijska številka v Registru: 30569311703-79
Datum registracije: 15.5.09 17:30:40

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 4.5.14 17:15:55
Datum zadnje letne spremembe: 4.5.14 17:15:55


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Associazione TRAMES
Kratica: TRAMES onlus
Pravni status: public equivalent body
Spletna stran: http://www.italytrames.eu/

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Daniela Ravaioli
Položaj: Presidente

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Virginia Ravaioli
Položaj: Direttore

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Piazza di Cestello  3
Poštni predal: 50124
50124 FIRENZE
ITALIJA
Telefon: (+380) 7013965
Telefaks: (+0546) 634400
Drugi podatki: Altro indirizzo in Italia:
Via Lesi,13
48018 Faenza (Ravenna)
Tel/Fax +39.0546.634400
E-mail: info@studiocoge.eu

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: TRAMES Association onlus is a non commercial and non profit organisation (public equivalent body) dedicated to the European community programs. TRAMES organisation which has as its statutory and institutional aim the promotion of intercultural dialogue, the reciprocal exchange between European and non European cultures and the reciprocal knowledge of the culture and history of European populations and activities. TRAMES participates in community programs in cooperation and exchange with other European countries, for contributing to the promotion of a common cultural space for European populations. Through the International projects the Association promoted the participation of young people and carried out the collaboration with other Public Institutions. The Association supports the European initiative for to develop the network project for the Schools and supports projects of inter-regional cooperation for the inter-municipal European networks: meeting place for all participants, share experiences and compare projects for the water protection project, social, cultural, eco-tourism and environmental valorization of Sea and Rivers.
TRAMES aims at improving the quality of protection and enhancement of natural resources and heritage as well as raising awareness about the importance of preserving environment and cultural heritage.
TRAMES contributes to preserving cultural heritage in Europe today and for the future generations through three main areas of activity:
Cooperation, Educational, Information
Cooperation: Cooperation and exchange with other European countries, for contributing to the promotion of a common cultural space for European populations.
All TRAMES activities involve European partner and professional partners. Cooperation is provided in the form of workshop, seminars, technical advice, collaborative visits, and education and training.
Educational/Training: TRAMES contributes to sustainable development by disseminating new educational tools and materials, and organizing professional exchanges and workshop activities around the Europe and Italy.
Information: TRAMES organizes and coordinates meetings to devise common approaches and methodologies and to exchange the European practice.
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 5
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


TRAMES è stata fondata per la realizzazione dei programmi europei : cultura / ambiente /sport.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Kultura
 • Mladi
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Šport
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 5
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • AVSTRIJA
 • BELGIJA
 • BOLGARIJA
 • FRANCIJA
 • GRČIJA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • MALTA
 • NEMČIJA
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVENIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Rete KEYPLAYERS and ICNW (International communal network www.icnw.org )

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2010 - 12/2010
Skupni proračun: 54.490
pri čemer so javna finančna sredstva: 46.614
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 44.051
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
fonti da progetti : 2.563
pri čemer so drugi viri: 7.876
- donacije: 0
- prispevki članov: 7.876
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

TRAMES dipende dal sostegno finanziario UE. Il finanziamento UE è IMPORTANTE perchè TRAMES non riceve sostegni finanziari dal bilancio pubbllico nazionale.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.