Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

National Research Council of Italy

Numărul de identificare din Registru: 30518306530-41
Data înscrierii: 01.09.2011 10:06:59

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.08.2014 09:07:38
Data ultimei actualizări anuale: 25.08.2014 09:07:38


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: National Research Council of Italy
Acronim: C.N.R.
Statut juridic: Research Performing Organization
Site internet: http://www.cnr.it

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Luigi Nicolais
Funcţie: Presidente

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Anna D'Amato
Funcţie: Capo Ufficio REI-Relazioni Europee e Internazionali

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: P.le Aldo Moro  7
00185 Roma
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 06 49931
Număr de fax: (+39) 06 4461954
Alte informaţii cu privire la datele de contact: C.N.R.- Bruxelles Liaison Office
rue du Trone, 98
B- 1050 Bruxelles

Tel: +32 2 2902 288 (head of Office: Dr. Angelo Volpi)
Fax: +32 2 2177 415
Email (Head of office): angelo.volpi@ieni.cnr.it

Mobile Phone (dr. Angelo Volpi,Head of Office): 0471 264 737

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The National Research Council (CNR) is a public organization; its duty is to carry out, promote, spread, transfer and improve research activities in the main sectors of knowledge growth and of its applications for the scientific, technological, economic and social development of the Country.
To this end, the activities of the organization are divided into 7 macro-areas of interdisciplinary scientific and technological research, concerning several sectors: biotechnology, medicine, materials, environment and land, information and communications, advanced systems of production, judicial and socio-economic sciences, classical studies and arts, energy and transportation, molecular design and agro-food.
CNR is distributed all over Italy through a network of institutes aiming at promoting a wide diffusion of its competences throughout the national territory and at facilitating contacts and cooperation with local firms and organizations.
From the financial point of view, the main resources come from the State, but also from the "market": more than 35% of its balance sheet, an extraordinary result, is the result of revenues coming from external job orders for studies and activities of technical advice as well as from agreements with firms, contracts with the European Union and with the other international organizations.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 12
Informații complementare: The number of persons engaged in activities potentially includes all the reserachers and technologists belonging to C.N.R.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Angelo VOLPI 30.07.2014 28.07.2015
Michele Barghini 17.07.2014 15.07.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


All the activities related to R&D&I in any European and extra-European framework.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 10.967
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • ITALIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
CNR is Member of the most relevant European and international Organisations and networks dealing with R&D&I.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Buget total: 1.000.000.000
din care finanţare publică: 1.000.000.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 43.800.000
- din surse naţionale: 646.800.000
- din surse locale/regionale: 238.500.000
Private Institutions : 70.900.000
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.