Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Herbalife Europe Limited

Tunnusnumber registris: 30426456664-32
Registreerimise kuupäev: 13.09.11 15:43:59

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.09.14 8:00:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.09.14 8:00:02


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Herbalife Europe Limited
Akronüüm: HLF
Õiguslik vorm: Limited Company (Division of a publicly listed US corporation)
Veebisait: http://www.herbalife.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Richard Hobby
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Xavier Lavigne
Ametikoht: Senior Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 The Atrium, 1 Harefield Road 
UB8 1HB Uxbridge
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1895 819 218
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Herbalife’s Brussels office is located at the following address:

Herbalife Europe Limited
c/o Herbalife International Belgium, S.A.
Silversquare Business Center
Square de Meeûs 35
1000 Brussels
Belgium

Direct +32 2 893 97 17

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We are a global nutrition company that has helped people pursue a healthy, active life since 1980. Our nutrition and weight-management products are sold to and through a network of independent Distributors in over 90 countries.

We support the Herbalife Family Foundation (HFF) and its Casa Herbalife program to help bring good nutrition to children in need. We also sponsor world-class athletes, teams and events around the globe.

Our Mission is to change people’s lives by providing the best business opportunity in direct selling and the best nutrition and weight-management products in the world.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave: Ric Hobby | Vice President | Worldwide Regulatory, Government & Industry Affairs

Sindy Staessen | Senior Director | Worldwide Regulatory, Government and Industry Affairs

Xavier Lavigne | Senior Manager | Regulatory & Government Affairs EU

Amélie Empereur | Manager | Regulatory & Government Affairs EU

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Amélie Empereur 26.07.14 24.07.15
Xavier Lavigne 26.07.14 24.07.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The focus of Herbalife’s government and regulatory affairs work with the EU institutions is legislation and regulation affecting Herbalife products or its distribution channel. As a leading global nutrition company, Herbalife offers its scientific, technical and regulatory affairs experience in weight management, dietary supplementation, and energy, fitness and sports nutrition to both industry and regulators as a contribution to the development of effective nutrition policy.

Herbalife also represents the interests of a network of hundreds of thousands of Europeans engaged in what can best be described as micro-enterprise, an engine of economic growth in the European Union. These independent distributors of Herbalife products are sometimes adversely affected by a lack of harmonisation of consumer information and consumer protection rules. Herbalife works with the European institutions and other stakeholders to effectively communicate the superior level of personal service, unrivalled product guarantees and excellent record of consumer protection offered by these individuals, as we seek to help them build their businesses.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Herbalife is a member of the following Brussels-based entities:

the American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU);
the European Responsible Nutrition Alliance (ERNA);
the European Botanical Forum (EBF);
the International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations (IADSA);
the European Health Claims Alliance (EHCA);
the European Food Law Association; and
the European Direct Selling Association (Seldia)
the EuroCommerce.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 250000  € ja < 300000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

In addition to the direct costs estimated above, Herbalife also makes direct contributions to a number of Brussels-based organisations (enumerated above) which represent collective industry policy positions to EU institutions. To avoid double-counting of real costs, Herbalife has left the declaration of these contributions to the individual organisations.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.