Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Herbalife Europe Limited

Tunnusnumber registris: 30426456664-32
Registreerimise kuupäev: 13/09/2011 15:43:59

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 28/04/2015 15:14:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 18:26:58
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Herbalife Europe Limited

HLF

Limited Company (Division of a publicly listed US corporation)

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

The Atrium, 1 Harefield Road
UB8 1HB Uxbridge
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44)1895 819 218

Square de Meeûs 35 Silversquare Business Center Herbalife
1000 Brussels
BELGIA

(+32)28939717

    Juriidiliselt vastutav isik

Richard Hobby

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Xavier Lavigne

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Founded in 1980, Herbalife is a global nutrition company with the goal of helping people achieve healthy, active lives. Our products include protein shakes and snacks; vitamins and nutritional supplements; sports, energy and fitness drinks; and skin and hair care products. They are available exclusively to and through dedicated Independent Herbalife Members in more than 90 countries. The company has over 7,800 employees worldwide and its shares are traded on the New York Stock Exchange (NYSE: HLF) with net sales of $5 billion in 2014.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

• Food and nutrition
• Food supplements, Meal replacements, Sports food & functional food
• Hygiene, Formulation and Food safety
• General food law and food labelling
• Nutrition and health claims
• Internal market & Consumer policy (consumer and marketing law)
• Trade (Multilateral and bilateral Trade Agreements negotiations)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

The focus of Herbalife’s government and regulatory affairs work with the EU institutions is legislation and regulation affecting Herbalife products or its distribution channel. As a leading global nutrition company, Herbalife offers its scientific, technical and regulatory affairs experience in weight management, dietary supplementation, and energy, fitness and sports nutrition to both industry and regulators as a contribution to the development of effective nutrition policy.

Herbalife also represents the interests of a network of hundreds of thousands of Europeans engaged in what can best be described as micro-enterprise, an engine of economic growth in the European Union. These independent distributors of Herbalife products are sometimes adversely affected by a lack of harmonisation of consumer information and consumer protection rules. Herbalife works with the European institutions and other stakeholders to effectively communicate the superior level of personal service, unrivalled product guarantees and excellent record of consumer protection offered by these individuals, as we seek to help them build their businesses.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2   25%: 1

3

2,2

Ric Hobby | Vice President | Worldwide Regulatory, Government & Industry Affairs

Sindy Staessen | Senior Director | Worldwide Regulatory, Government and Industry Affairs

Xavier Lavigne | Director | Regulatory & Government Affairs EU

Amélie Empereur | Manager | Regulatory & Government Affairs EU

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Amélie EMPEREUR 10/09/2015 27/08/2016
Xavier LAVIGNE 10/09/2015 27/08/2016

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

Herbalife is a member of the following Brussels-based entities:

the American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU);
the International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations (IADSA);
Food Supplements Europe (FSE);
the European Direct Selling Association (Seldia);
EuroCommerce.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € ja < 299 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

In addition to the direct costs estimated above, Herbalife also makes direct contributions to a number of Brussels-based organisations (enumerated above) which represent collective industry policy positions to EU institutions. To avoid double-counting of real costs, Herbalife has left the declaration of these contributions to the individual organisations.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.