Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Ezüstkanál Nyugdíjas Társasági, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület/Senior Corporate Silver Spoon, Environment and Nature Association

Identitātes numurs Reģistrā: 30399232694-16
Reģistrācijas datums: 09.3.12 08:55:19

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.4.12 06:53:15
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.6.11 15:45:28


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Ezüstkanál Nyugdíjas Társasági, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület/Senior Corporate Silver Spoon, Environment and Nature Association
Akronīms: nincs
Juridiskais statuss: Egyesület
Tīmekļa vietne: http://www.ezustkanalegyesulet.5mp.eu/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Anikó Márta Szűcsné Putics
Amats elnök

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Anikó Márta Szűcsné Putics
Amats elnök

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Erdő  3.
Pastkastīte: nincs
Szeged 6723
UNGĀRIJA
Tālruņa numurs: (+36) 302403970
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: A társadalmi szervezet célkitűzései:
Az élhető és egészséges Földért környezetvédelmi- és természetvédelmi tevékenység, az idős korosztály kulturális és tartalmas szabadidős tevékenységeinek kielégítése.

A társadalmi szervezet küldetése: A társadalmi felelősség vállalás népszerűsítése, megteremtése a harmadik szektorba tartozó szervezeteken keresztül a társadalom tagjai részére.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Civil Szervezetünk főbb tevékenységei 2013-évben:
- Az Európai Unió Irányelveinek ismertetése Magyarországon.
Energiahatékonyság-,energia megtakarítás,CAP területein.
- Jogérvényesülési és alapvetőjogok érvényesülésének elősegí-
tése az Európai Unió Direktíváit alkalmazva.
- Tájékoztatás az Európai Uniós Polgárság adta lehetőségek-
ről azok használatáról..

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 25
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • UNGĀRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 11/2012 - 11/2013
Kopējais budžets: 668
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
0 : 0
no citiem avotiem: 668
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 520
magánszemélyek adománya : 148
0 : 0
0 : 0
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.