Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Ezüstkanál Nyugdíjas Társasági, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület/Senior Corporate Silver Spoon, Environment and Nature Association

Tunnistenumero rekisterissä: 30399232694-16
Rekisteröintipäivä: 3.12.2009 8:55:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.11.2014 8:29:22
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.11.2014 8:29:22


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Ezüstkanál Nyugdíjas Társasági, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület/Senior Corporate Silver Spoon, Environment and Nature Association
Lyhenne: nincs
Organisaation oikeudellinen muoto: Egyesület
Internet-osoite: http://www.ezustkanalegyesulet.5mp.eu/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Anikó Márta Szűcsné Putics
Tehtävä organisaatiossa: elnök

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anikó Márta Szűcsné Putics
Tehtävä organisaatiossa: elnök

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Erdő  3.
Postilokero: nincs
6723 Szeged
UNKARI
Puhelinnumero: (+36) 302403970
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: A társadalmi szervezet célkitűzései:
Az élhető és egészséges Földért környezetvédelmi- és természetvédelmi tevékenység, az idős korosztály kulturális és tartalmas szabadidős tevékenységeinek kielégítése.

A társadalmi szervezet küldetése: A társadalmi felelősség vállalás népszerűsítése, megteremtése a harmadik szektorba tartozó szervezeteken keresztül a társadalom tagjai részére.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Civil Szervezetünk főbb tevékenységei 2014-évben,
az általunk előmozdítani kívánt és előmozdított érdekekről, célokról,szándékokról.
Az adott szakpolitikai területeken és esetekben az általunk képviselt Európai Uniós Polgárok és az Európai Unió Intézményének érdek képviseleti ellátásai.
- Jogérvényesülési és alapvetőjogok érvényesülésének betar-
tatása az Európai Unió Direktívái alapján.
- Szociális ügyekben az esélyegyenlőség érvényesülésének
biztosítása.
- Klíma védelem elősegítése szakmai javaslatunk alapján.
- Élőhely védelmi program elősegítése szakmai javaslatunk
alapján NATURA 2000 területen.
- SUSCO Budapest 2014 Nemzetközi Konferencián való résztvé-
telünk az Európai Unió Intézményének delegálása alapján.
- A fenntartható fejlődés megvalósítását szolgáló
társadalmi felelősség vállalásunk, környezetvédelmi
cselekvési programunkon keresztül.
- A CAP további ismertetés.
- Az Energiahatékonyság-, energia felhasználás további
megismertetése.
- Tájékoztatás és képviselet ellátása az Európai Unió
Polgárai részére.

.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Ilmastotoimet
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Viestintä
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 25
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • UNKARI

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 11/2013 - 11/2014
Kokonaisbudjetti: 958
josta julkista rahoitusta: 63
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 63
0 : 0
muista rahoituslähteistä: 895
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 470
magánszemélyek adománya : 315
EU Intézményi költség támogatás - nemzetközi konferencia díjai - : 110
0 : 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.