Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Bahá'í International Community

Id-nummer i registret: 30317703883-03
Registreringsdag: 2010-07-19 10:28:59

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-08 11:24:58
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-08 11:24:58


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Bahá'í International Community
Förkortning: BIC
Associationsform (rättslig ställning): non available
Webbplats: http://www.bic.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Rachel Bayani
Befattning: Representative

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Rachel Bayani
Befattning: Representative

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue Henri Evenepoel  52
1030 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32-2) 6446463
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Bahá’í International Community is an international non-governmental organization with affiliates in over 180 countries and territories. As an international NGO, our Office interacts and cooperates with the United Nations, its specialized agencies, with governments, as well as with inter-governmental and non-governmental organizations. At this time, the work of the BIC focuses on the promotion of a universal standard for human rights, the advancement of women, and the promotion of just and equitable means of global prosperity.
The Bahá'í International Community has offices at the United Nations in New York, Geneva, and Brussels.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- human rights (various thematic and country specific issues including freedom of religion of belief, human rights of minorities, right to education, human rights of the Bahá'ís in Iran, etc.)
- migration
- advancement of women/gender equality
- sustainable development
- social development
- participatory citizenship
- intercultural dialogue

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 1
Antal medlemsorganisationer: 1
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Bahá'í International Community - Brussels (30 000 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 05/2013 - 05/2014
Total budget: 1 820 018
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 1 820 018
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Baha'i International Fund : 1 820 018
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The activities of the Bahá'í International Community are entirely funded by the Bahá'í International Fund

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.