Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Vergote Group

Tunnusnumber registris: 30308293798-01
Registreerimise kuupäev: 29/06/2010 15:34:09

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/05/2015 14:04:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/05/2015 14:04:25
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 07/05/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Vergote Group

Informal network

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

6-9 Trinity Street
2 Dublin
IIRIMAA

(+353) 851854221

    Juriidiliselt vastutav isik

Tanja Haak

Executive Secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

Tanja Haak

Executive Secretary

    Eesmärgid ja ülesanded

The Vergote Group:
- is a forum of senior HR professionals with European responsibilies to discuss significant European social policy initiatives and assess their strategic relevance to major companies;

- intends to provide its members with the opportunity to obtain information on EU level developments with respect to social legislation and trends at a very early stages, as well as conduct informal discussions with European Commission officials and other policy makers at the European level on these issues and trends.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Employee Involvement Initiatives, such as developments regarding information and consultation rights of employees as well as other EU initiatives of importance to Human Resources managers with European responsibilities (e.g. re pensions, working time etc.)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

European Industrial Relations, Restructuring, European Works Councils, SE, Labour contract related matters, mobility of employees, private pensions schemes, posting of workers, working time, data privacy at work place, Corporate Social responsibility

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Siseturg
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

25

  • AUSTRIA
  • BELGIA
  • IIRIMAA
  • LUKSEMBURG
  • MADALMAAD
  • PRANTSUSMAA
  • SAKSAMAA
  • ÜHENDKUNINGRIIK

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

>= 10 000 € ja < 24 999 €

35 000 €

 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

35 000 €

35 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.