Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Vergote Group

Tunnusnumber registris: 30308293798-01
Registreerimise kuupäev: 29.06.10 15:34:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.06.14 12:26:14
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.06.14 12:26:14


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Vergote Group
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Informal network
Veebisait: http://www.vergote-group.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tanja Haak
Ametikoht: Executive Secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tanja Haak
Ametikoht: Executive Secretary

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 129 Hippodroomlaan 
1933 Sterrebeek
BELGIA
Telefoninumber: (+32 2) 7315496
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Vergote Group:
- is a forum of senior HR professionals with European responsibilies to discuss significant European social policy initiatives and assess their strategic relevance to major companies;

- intends to provide its members with the opportunity to obtain information on EU level developments with respect to social legislation and trends at a very early stages, as well as conduct informal discussions with European Commission officials and other policy makers at the European level on these issues and trends.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 20
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


European Industrial Relations, Restructuring, European Works Councils, SE, Labour contract related matters, mobility of employees, private pensions schemes, posting of workers, working time, data privacy at work place, Corporate Social responsibility

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Siseturg
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.