Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

Identifikacijska številka v Registru: 30146663069-53
Datum registracije: 15.1.10 21:25:44

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 5.1.15 13:46:57
Datum zadnje letne spremembe: 5.1.15 13:46:57


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE
Kratica: UFE
Pravni status: Association Loi 1901
Spletna stran: http://www.ufe-electricite.fr

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Jean-François RAUX
Položaj: Délégué Général

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Aurélie BEAUVAIS
Položaj: Responsable affaires européennes et internationales

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: RUE DU 4 SEPTEMBRE  3
75002 PARIS
FRANCIJA
Telefon: (+33) 158566900
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: UFE - Bureau de représentation de Bruxelles
14b Rue de la Science
1040 Bruxelles

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: L’UFE a pour mission la représentation du secteur de l’électricité et la délivrance de services à ses adhérents :
1 – Représentation du secteur de l’électricité

* Assurer la représentation et la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, auprès des pouvoirs publics et des instances européennes et internationales ;
* Promouvoir l’image du secteur de l’électricité et les utilisations de cette source d’énergie, dans une logique de développement durable et notamment des engagements souscrits par la France à Kyoto ;
* Développer la concertation entre ses adhérents et les échanges d’expérience, sur les questions sociales, économiques et techniques du secteur de l’électricité, y compris la normalisation, dans le respect des réglementations en vigueur, notamment des règles de concurrence ;
* Participer à toute concertation organisée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins et des perspectives d’évolution du secteur de l’électricité, et contribuer ainsi à l’élaboration de la programmation nationale pluriannuelle des investissements, ainsi qu’à l’établissement des politiques régionales ou locales en matière d’énergie ;
* Participer à la concertation sociale au sein du secteur des industries électriques et gazières et de l’énergie, en particulier :
o Négocier et ratifier toute convention et tout accord collectif de travail, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
o Assurer la représentation de ses adhérents dans tout organisme consultatif ;

2 - Services aux adhérents de l’association

* Réaliser toutes recherches et études sur des thèmes susceptibles de concerner, directement ou indirectement, l’intérêt de ses adhérents et organiser toutes manifestations, colloques ou séminaires de formation sur lesdits thèmes ; assurer toutes publications afférentes ;
* Fournir, à ses adhérents, des services de formation, d’information et d’assistance, dans les domaines économique, juridique et technique.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Aurélie Beauvais 7.1.15 5.1.16
Andrea RENZULLI 21.1.15 19.1.16

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Monitoring

représentation des membres de l'UFE auprès de la Commission européenne,du Parlement européen et des représentations nationales

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
l'UFE est membre du MEDEF et d'Eurelectric

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.