Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

Numărul de identificare din Registru: 30146663069-53
Data înscrierii: 15.01.2010 21:25:44

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 06.01.2014 10:27:10
Data ultimei actualizări anuale: 06.01.2014 10:27:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE
Acronim: UFE
Statut juridic: Association Loi 1901
Site internet: http://www.ufe-electricite.fr

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jean-François RAUX
Funcţie: Délégué Général

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Aurélie BEAUVAIS
Funcţie: Responsable affaires européennes et internationales

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: RUE DU 4 SEPTEMBRE  3
75002 PARIS
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 158566900
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: UFE - Bureau de représentation de Bruxelles
19 rue du Luxembourg
1000 Bruxelles

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: L’UFE a pour mission la représentation du secteur de l’électricité et la délivrance de services à ses adhérents :
1 – Représentation du secteur de l’électricité

* Assurer la représentation et la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, auprès des pouvoirs publics et des instances européennes et internationales ;
* Promouvoir l’image du secteur de l’électricité et les utilisations de cette source d’énergie, dans une logique de développement durable et notamment des engagements souscrits par la France à Kyoto ;
* Développer la concertation entre ses adhérents et les échanges d’expérience, sur les questions sociales, économiques et techniques du secteur de l’électricité, y compris la normalisation, dans le respect des réglementations en vigueur, notamment des règles de concurrence ;
* Participer à toute concertation organisée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins et des perspectives d’évolution du secteur de l’électricité, et contribuer ainsi à l’élaboration de la programmation nationale pluriannuelle des investissements, ainsi qu’à l’établissement des politiques régionales ou locales en matière d’énergie ;
* Participer à la concertation sociale au sein du secteur des industries électriques et gazières et de l’énergie, en particulier :
o Négocier et ratifier toute convention et tout accord collectif de travail, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
o Assurer la représentation de ses adhérents dans tout organisme consultatif ;

2 - Services aux adhérents de l’association

* Réaliser toutes recherches et études sur des thèmes susceptibles de concerner, directement ou indirectement, l’intérêt de ses adhérents et organiser toutes manifestations, colloques ou séminaires de formation sur lesdits thèmes ; assurer toutes publications afférentes ;
* Fournir, à ses adhérents, des services de formation, d’information et d’assistance, dans les domaines économique, juridique et technique.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Andrea RENZULLI 17.01.2014 15.01.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Monitoring législatif

représentation des membres de l'UFE auprès de la Commission européenne,du Parlement européen et des représentations nationales

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Energie
 • Impozitare
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
l'UFE est membre du MEDEF et d'Eurelectric

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.