Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

Identitātes numurs Reģistrā: 30146663069-53
Reģistrācijas datums: 15/01/2010 21:25:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 04/05/2015 10:44:53
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 04/05/2015 10:44:53
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 04/05/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

UFE

Association Loi 1901

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

RUE DU 4 SEPTEMBRE, 3
PARIS 75002
FRANCIJA

(+33) 158566900

RUE DE LA SCIENCE
Pastkastīte: 14b
BRUXELLES 
BEĻĢIJA

(+32) 025032409

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Jean-François RAUX

Délégué Général

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Aurélie BEAUVAIS

Responsable affaires européennes et internationales

    Mērķi un uzdevumi

L’UFE a pour mission la représentation du secteur de l’électricité et la délivrance de services à ses adhérents :
1 – Représentation du secteur de l’électricité

* Assurer la représentation et la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, auprès des pouvoirs publics et des instances européennes et internationales ;
* Promouvoir l’image du secteur de l’électricité et les utilisations de cette source d’énergie, dans une logique de développement durable et notamment des engagements souscrits par la France à Kyoto ;
* Développer la concertation entre ses adhérents et les échanges d’expérience, sur les questions sociales, économiques et techniques du secteur de l’électricité, y compris la normalisation, dans le respect des réglementations en vigueur, notamment des règles de concurrence ;
* Participer à toute concertation organisée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins et des perspectives d’évolution du secteur de l’électricité, et contribuer ainsi à l’élaboration de la programmation nationale pluriannuelle des investissements, ainsi qu’à l’établissement des politiques régionales ou locales en matière d’énergie ;
* Participer à la concertation sociale au sein du secteur des industries électriques et gazières et de l’énergie, en particulier :
o Négocier et ratifier toute convention et tout accord collectif de travail, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
o Assurer la représentation de ses adhérents dans tout organisme consultatif ;

2 - Services aux adhérents de l’association

* Réaliser toutes recherches et études sur des thèmes susceptibles de concerner, directement ou indirectement, l’intérêt de ses adhérents et organiser toutes manifestations, colloques ou séminaires de formation sur lesdits thèmes ; assurer toutes publications afférentes ;
* Fournir, à ses adhérents, des services de formation, d’information et d’assistance, dans les domaines économique, juridique et technique.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

- Union de l'Energie
- Marché intérieur de l'électricité
- ETS
- COP21
- Paquet Energie-Climat 203O
- Infrastructures Energétiques
- Marché Numérique et Digital
- Concurrence


 

Long Term Investments and Reindustrialisation Intergroup

European Energy Forum

Monitoring

représentation des membres de l'UFE auprès de la Commission européenne,du Parlement européen et des représentations nationales

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 2  

2

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Aurélie Beauvais 07/01/2015 05/01/2016
Andrea RENZULLI 21/01/2015 19/01/2016

    Interešu jomas

 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Vide

    Dalība organizācijās

l'UFE est membre du MEDEF et d'Eurelectric

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.