Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

Tunnusnumber registris: 30146663069-53
Registreerimise kuupäev: 15/01/2010 21:25:44

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/01/2015 13:46:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/01/2015 13:46:57

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

UFE

Association Loi 1901

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

RUE DU 4 SEPTEMBRE, 3
75002 PARIS
PRANTSUSMAA

(+33) 158566900

(+) 

UFE - Bureau de représentation de Bruxelles
14b Rue de la Science
1040 Bruxelles

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean-François RAUX

Délégué Général

    ELi asjade eest vastutav isik

Aurélie BEAUVAIS

Responsable affaires européennes et internationales

    Eesmärgid ja ülesanded

L’UFE a pour mission la représentation du secteur de l’électricité et la délivrance de services à ses adhérents :
1 – Représentation du secteur de l’électricité

* Assurer la représentation et la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, auprès des pouvoirs publics et des instances européennes et internationales ;
* Promouvoir l’image du secteur de l’électricité et les utilisations de cette source d’énergie, dans une logique de développement durable et notamment des engagements souscrits par la France à Kyoto ;
* Développer la concertation entre ses adhérents et les échanges d’expérience, sur les questions sociales, économiques et techniques du secteur de l’électricité, y compris la normalisation, dans le respect des réglementations en vigueur, notamment des règles de concurrence ;
* Participer à toute concertation organisée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins et des perspectives d’évolution du secteur de l’électricité, et contribuer ainsi à l’élaboration de la programmation nationale pluriannuelle des investissements, ainsi qu’à l’établissement des politiques régionales ou locales en matière d’énergie ;
* Participer à la concertation sociale au sein du secteur des industries électriques et gazières et de l’énergie, en particulier :
o Négocier et ratifier toute convention et tout accord collectif de travail, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
o Assurer la représentation de ses adhérents dans tout organisme consultatif ;

2 - Services aux adhérents de l’association

* Réaliser toutes recherches et études sur des thèmes susceptibles de concerner, directement ou indirectement, l’intérêt de ses adhérents et organiser toutes manifestations, colloques ou séminaires de formation sur lesdits thèmes ; assurer toutes publications afférentes ;
* Fournir, à ses adhérents, des services de formation, d’information et d’assistance, dans les domaines économique, juridique et technique.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Tegevused

Monitoring

représentation des membres de l'UFE auprès de la Commission européenne,du Parlement européen et des représentations nationales

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Aurélie Beauvais 07/01/2015 05/01/2016
Andrea RENZULLI 21/01/2015 19/01/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

l'UFE est membre du MEDEF et d'Eurelectric

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 100 000  € ja < 150 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.