Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 29970752834-36
Data Reġistrazzjoni: 18/12/2009 10:53:44

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 19/12/2013 08:40:27
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/12/2013 08:40:27


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.
Akronimu: BBS
Statut legali: eingetragener Verein
Websajt: http://baustoffindustrie.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Michael Basten
Kariga: Hauptgeschäftsführer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Wolf Müller
Kariga: Geschäftsführer Recht

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6-7 Kochstraße 
Berlin 10969
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+04930) 72619990
Numru tal-faks: (+04930) 726199912
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Dem Bundesverband obliegt es,

a) die gemeinsamen Belange der deutschen Baustoff-, Steine-und-Erden-Industrie auf nationaler wie internationaler Ebene zu wahren und zu fördern,

b) zwischen einzelnen Mitgliedern unterschiedliche Auffassungen und Forderungen auszugleichen, soweit dies erforderlich ist, um die Aufgaben zu a) durchzuführen.

Der Zweck des Bundesverbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Europäische Innovationspartnerschaft für Rohstoffe

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 11/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 25,900 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.