Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

N.V. Nederlandse Gasunie

Identifikationsnummer i registret: 29967294656-11
Registreringsdato: 02/12/2010 11:56:01

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 20/04/2015 14:36:28
Seneste årlige opdatering: 20/04/2015 14:36:28
Næste ajourføring skal senest ske den: 20/04/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

N.V. Nederlandse Gasunie

Gasunie

N.V.

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Virksomheder og koncerner

    Kontaktoplysninger

Concourslaan, 17
Postboks: 19
9700MA Groningen
NEDERLANDENE

(+3150) 5219111

    Juridisk ansvarlig

Han Fennema

CEO, Voorzitter van de Raad van Bestuur

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Pieter Van Aartsen

Manager European & Government Affairs

    Mål og opgaver

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (Gasunie Zuidwending), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.

 • europæisk plan
 • nationalt plan
 • Regionalt/lokalt

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Europees beleid met een directe of indirecte impact op de energiesector:

- Energy Union
- TEN-E verordening en Projects of Common Interest (PCIs)
- Juncker's EU Investment Plan
- Energy taxation directive

Een-twee jaarlijks stakeholder evenement gericht op Europese stakeholders.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- Contacten met Europese beleidsmakers;
- Participatie in publieke events georganiseerd door de Europese instellingen;
- Participatie in openbare consultaties

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

50%: 1   25%: 2

3

1

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Pieter VAN AARTSEN 16/09/2014 12/09/2015

    Interesseområder

 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Skat
 • Transeuropæiske net  
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvidelse

    Medlemskab og tilhørsforhold

ENTSOG
EASEE-gas
GERG
GIE
IGU
Marcogaz

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

>= 100.000 € og < 199.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.