Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

N.V. Nederlandse Gasunie

Identifikationsnummer i registret: 29967294656-11
Registreringsdato: 02-12-10 11:56:01

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 06-11-14 10:48:16
Seneste årlige opdatering 06-11-14 10:48:16


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: N.V. Nederlandse Gasunie
Forkortelse:
Retlig form: N.V.
Websted: http://www.gasunie.nl

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Han Fennema
Stilling: CEO, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Pieter Van Aartsen
Stilling: Manager European Affairs

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Concourslaan  17
Postboks: 19
9700MA Groningen
NEDERLANDENE
Telefonnr.: (+3150) 5219111
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (Gasunie Zuidwending), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Pieter VAN AARTSEN 16-09-14 12-09-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


- Contacten met leden en ambtenaren van de Europese instellingen;
- Reacties op openbare consultaties;
- Organisatie van een seminar in Brussel gericht op Europesen beleidsmakers

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Skat
 • Transeuropæiske net  
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvidelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
GIE
ENTSOG
Marcogaz
IGU

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.