Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

N.V. Nederlandse Gasunie

Identifikační číslo v rejstříku: 29967294656-11
Datum registrace: 02/12/2010 11:56:01

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 03/09/2015 18:49:08
Datum poslední roční aktualizace je: 20/04/2015 14:36:28
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 20/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

N.V. Nederlandse Gasunie

Gasunie

N.V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Concourslaan, 17
Poštovní přihrádka: 19
9700MA Groningen
NIZOZEMSKO

(+3150) 5219111

    Osoba s právní odpovědností

pan  Han Fennema

CEO, Voorzitter van de Raad van Bestuur

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Pieter Van Aartsen

Manager European & Government Affairs

    Cíle a úkoly

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (Gasunie Zuidwending), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Europees beleid met een directe of indirecte impact op de energiesector:

- Energy Union
- TEN-E verordening en Projects of Common Interest (PCIs)
- Juncker's EU Investment Plan
- Energy taxation directive

Een-twee jaarlijks stakeholder evenement gericht op Europese stakeholders.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Contacten met Europese beleidsmakers;
- Participatie in publieke events georganiseerd door de Europese instellingen;
- Participatie in openbare consultaties

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1   50%: 1   25%: 2

4

1,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Sebastian KAEMMER 12/09/2015 10/09/2016
Pieter VAN AARTSEN 25/09/2015 23/09/2016

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

ENTSOG
EASEE-gas
GERG
GIE
IGU
Marcogaz

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.