Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

World Association of Market, Social and Opinion Research

Αριθμός μητρώου: 29952722795-07
ημερομηνία της εγγραφής: 15/12/2009 4:52:26 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 4/12/2014 3:23:31 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 4/12/2014 3:22:14 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: World Association of Market, Social and Opinion Research
Ακρωνύμιο: ESOMAR
Νομικό καθεστώς: Not for profit non governmental association
Δικτυακός τόπος: http://www.esomar.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Finn Raben
Θέση: Director General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Kim Smouter
Θέση: Public Affairs Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 5 Hoogoorddreef 
1101 BA Amsterdam
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+31 20) 6642141
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Contact Government Affairs Manager: Kim Smouter: public.affairs@esomar.org
Tel: +31 20 589 78 18
BE Mobile (Mondays to Wednesdays): +32 498 599 361
NL Mobile (on Thursdays and Fridays) : + 31 681 620 559
Fax: +31 20 589 7885 |

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: ESOMAR is the essential organisation for encouraging, advancing and elevating market, social and opinion research worldwide.

Founded in 1948, ESOMAR gathers together nearly 5000 individual and corporate members worldwide, on both the provider and client side, as well as in public bodies and academic institutions. With members in 100 countries of whom 50% are located in Europe, ESOMAR promotes the value of market and opinion research in illuminating real issues and bringing about effective decision-making on a global level.

To facilitate this ongoing dialogue, ESOMAR creates and manages a comprehensive programme of industry-specific and thematic conferences, publications and communications.

ESOMAR’s mission is to promote the highest standards in market research for improving decision making in the public and private sectors.

The objectives of ESOMAR are internationally:
 to promote the development and use of marketing, social and opinion research, as an important basis for effective management decisions in both public and private sectors alike,
 to encourage the highest technical standards and levels of professional conduct among its Members and
 to establish a code or codes of ethical practice and professional standards.
ESOMAR actively advocates self-regulation and promotes the worldwide code of practice.

Members agree to abide by the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research, which has been jointly drafted by ESOMAR and the International Chamber of Commerce. The code has been adopted or endorsed by the major national professional bodies around the world.

Members of ESOMAR are subject to ESOMAR's disciplinary procedures. The Code has been revised to strengthen consumer protection and confidence and is applicable worldwide. It takes into account recent developments in technology and privacy issues in conducting market, opinion and social research.

ESOMAR’s Professional Standards Committee has also drafted the following guidelines which are updated on a regular basis and are available at http://www.esomar.org/index.php/professional-standards.html

 Notes on how to apply the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research
 Distinguishing market research from other data collection activities
 Passive data collection, observation and recording
 The mutual rights and responsibilities of researchers and clients
 ESOMAR/WAPOR guide to opinion polls
 Mystery shopping studies
 Conducting research using the Internet
 Customer satisfaction studies
 How to commission research
 Interviewing children and young people
Guideline on conducting research via mobile phone
Guideline on social media research

The ESOMAR website provides full details of membership and all ESOMAR members and their company contact details are listed in the ESOMAR Directory of Members at www.esomar.org.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Kim Smouter 9/12/2014 4/12/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


To promote awareness of the value of market, social and opinion research for decision makers and to strengthen international self-regulation within the sector

To represent the market, social and opinion research sectors to legislators and government authorities in the EU

To monitor legislative proposals on a national and international level that might impact market, social and opinion research and to inform members and associations of them

To liaise with professional associations on a global basis regarding legislative restrictions that could impact market, social and opinion research

To ensure that market, social and opinion research are not confused with other sectors which include direct marketing and ‘commercial communications’

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ICC International Chamber of Commerce
W3C

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 100000  € και < 150000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.