Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

World Association of Market, Social and Opinion Research

Αριθμός μητρώου: 29952722795-07
ημερομηνία της εγγραφής: 15/12/2009 16:52:26

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 01/04/2015 11:08:05
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 01/04/2015 11:08:05
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 01/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

World Association of Market, Social and Opinion Research

ESOMAR

Not for profit non governmental association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Hoogoorddreef, 5
1101 BA Amsterdam
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(+31 20) 6642141

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Finn Raben

Director General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Kim Smouter

Government Affairs Manager

    Στόχοι και αποστολή

ESOMAR is the essential organisation for encouraging, advancing and elevating market, social and opinion research worldwide.

Founded in 1948, ESOMAR gathers together nearly 5000 individual and corporate members worldwide, on both the provider and client side, as well as in public bodies and academic institutions. With members in 100 countries of whom 50% are located in Europe, ESOMAR promotes the value of market and opinion research in illuminating real issues and bringing about effective decision-making on a global level.

To facilitate this ongoing dialogue, ESOMAR creates and manages a comprehensive programme of industry-specific and thematic conferences, publications and communications.

ESOMAR’s mission is to promote the highest standards in market research for improving decision making in the public and private sectors.

The objectives of ESOMAR are internationally:
- to promote the development and use of marketing, social and opinion research, as an important basis for effective management decisions in both public and private sectors alike,
- to encourage the highest technical standards and levels of professional conduct among its Members and
- to establish a code or codes of ethical practice and professional standards.

ESOMAR actively advocates self-regulation and promotes the worldwide code of practice.

Members agree to abide by the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research, which has been jointly drafted by ESOMAR and the International Chamber of Commerce. The code has been adopted or endorsed by the major national professional bodies around the world.

Members of ESOMAR are subject to ESOMAR's disciplinary procedures. The Code has been revised to strengthen consumer protection and confidence and is applicable worldwide. It takes into account recent developments in technology and privacy issues in conducting market, opinion and social research.

ESOMAR’s Professional Standards Committee has also drafted the following guidelines which are updated on a regular basis and are available at http://www.esomar.org/index.php/professional-standards.html

- Notes on how to apply the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research
- Distinguishing market research from other data collection activities
- Passive data collection, observation and recording
- The mutual rights and responsibilities of researchers and clients
- ESOMAR/WAPOR guide to opinion polls
- Mystery shopping studies
- Conducting research using the Internet
- Customer satisfaction studies
- How to commission research
- Interviewing children and young people
- Guideline on conducting research via mobile phone
- Guideline on social media research

The ESOMAR website provides full details of membership and all ESOMAR members and their company contact details are listed in the ESOMAR Directory of Members at www.esomar.org.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Data Protection Regulation
ePrivacy Directive
Community of Practice on Better Co- and Self- Regulation
Digital Agenda
Research and Innovation Agenda


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

To promote awareness of the value of market, social and opinion research for decision makers and to strengthen international self-regulation within the sector

To represent the market, social and opinion research sectors to legislators and government authorities in the EU

To monitor legislative proposals on a national and international level that might impact market, social and opinion research and to inform members and associations of them

To liaise with professional associations on a global basis regarding legislative restrictions that could impact market, social and opinion research

To ensure that market, social and opinion research are not confused with other sectors which include direct marketing and ‘commercial communications’

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   50%: 1   25%: 2

4

2

Service is led by a Government Affairs Manager, supported by a Public Affairs Director, and two assistants.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Kim Smouter 09/12/2014 04/12/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

    Μέλη

https://www.esomar.org/membership/members-search.php

ICC International Chamber of Commerce
W3C

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research