Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Bellona Europa

Numărul de identificare din Registru: 29934726424-76
Data înscrierii: 12.08.2011 12:24:08

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.07.2014 17:17:45
Data ultimei actualizări anuale: 30.07.2014 17:17:45


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Bellona Europa
Acronim:
Statut juridic: aisbl
Site internet: http://www.bellona.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jonas Helseth
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jonas Helseth
Funcţie: Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Maridalsveien  17B
Cutia poştală: 2141 Grünerløk
0505 Oslo
NORVEGIA
Numărul de telefon: (+47) 23234600
Număr de fax: (+47) 22383862
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Bellona Europa
Egmontstraat 15 / Rue d'Egmont
1000 Brussels

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Bellona endeavours to identify and implement sustainable solutions to the world’s most pressing environmental problems
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Safety of offshore drilling
CCS Communication
2030 Climate/Energy Framework/Green Paper

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Mediu

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 65
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • SPANIA

 • FEDERAȚIA RUSĂ
 • NORVEGIA
 • STATELE UNITE ALE AMERICII
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Environmental Bureau (EEB)
ECOS (Environmental Citizens' Organisations for Standardisation)
Clean Shipping Coalition
Zero Emission Platform (ZEP)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 442.500
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 442.500
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
The Bellona Foundation (Oslo) : 440.000
presentations, travel reimbursements etc. : 2.500
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.