Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bellona Europa

Identifikační číslo v rejstříku: 29934726424-76
Datum registrace: 12.8.11 12:24:08

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.7.13 15:46:23
Datum poslední roční aktualizace je 18.7.13 15:46:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bellona Europa
Zkratka:
Právní forma aisbl
Internetové stránky: http://www.bellona.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jonas Helseth
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jonas Helseth
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Maridalsveien  17B
Poštovní přihrádka: 2141 Grünerløk
0505 Oslo
NORSKO
Telefon: (+47) 23234600
Číslo faxu: (+47) 22383862
Další kontaktní údaje: Bellona Europa
Rue du Trône 61
1050 Brussels

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Bellona endeavours to identify and implement sustainable solutions to the world’s most pressing environmental problems
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Industrial Emissions Directive
NER300
Safety of offshore drilling

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 70
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE

 • NORSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Member of the European Environmental Bureau, ECOS (Environmental Citizens' Organisations for Standardisation) and Clean Shipping Coalition

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 350 000
z toho veřejné financování: 50 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 50 000
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 300 000
- dary:
- členské příspěvky:
The Bellona Foundation (Oslo) : 295 000
presentations, travel reimbursements etc. : 5 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.