Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bellona Europa

Identifikační číslo v rejstříku: 29934726424-76
Datum registrace: 12/08/2011 12:24:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/02/2015 16:27:04
Datum poslední roční aktualizace je: 19/02/2015 16:27:04
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 19/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bellona Europa

aisbl

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Maridalsveien, 17B
Poštovní přihrádka: 2141 Grünerløk
0505 Oslo
NORSKO

(+47) 23234600

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jonas Helseth

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jonas Helseth

Director

    Cíle a úkoly

Bellona endeavours to identify and implement sustainable solutions to the world’s most pressing environmental problems

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy Union, 2030 Framework, ETS reform, CCS policy review, EU Energy Security Strategy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Advisory Council member of the European Commission's technology platform for carbon capture and storage (CCS), Zero Emissions Platform (ZEP).
Steering Committee member of the European Biofuels Technology Platform (EBTP).

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 4  

4

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Teodora SERAFIMOVA 28/02/2015 26/02/2016
Keith WHIRISKEY 28/02/2015 26/02/2016
Marika ANDERSEN 28/02/2015 26/02/2016
Jonas HELSETH 28/02/2015 26/02/2016

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

65

  • BELGIE
  • NORSKO
  • RUSKÁ FEDERACE
  • SPOJENÉ STÁTY
  • UKRAJINA

European Environmental Bureau (EEB)
ECOS (Environmental Citizens' Organisations for Standardisation)
Clean Shipping Coalition
Zero Emissions Platform (ZEP)
European Biofuels Technology Platform (EBTP)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

442 500 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

442 500 €

440 000 €

2 500 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.