Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutsches Studentenwerk

Numărul de identificare din Registru: 29916312745-68
Data înscrierii: 09.12.2009 14:21:51

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.11.2014 07:58:22
Data ultimei actualizări anuale: 12.11.2014 07:58:22


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutsches Studentenwerk
Acronim: DSW
Statut juridic: eingetragener Verein
Site internet: http://www.studentenwerke.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Achim Meyer auf der Heyde
Funcţie: Generalsekretär

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Danja Oste
Funcţie: Referatsleiter Sonderaufgaben

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Monbijouplatz  11
10178 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+4930) 29772710
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Das Deutsche Studentenwerk (DSW) ist der freiwillige Zusammenschluss der Studentenwerke in der Bundesrepublik Deutschland.
Diese erfüllen öffentliche Aufgaben der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kul-turellen Förderung der Studierenden an deutschen Hochschulen. Sie leisten einen wesentli-chen Beitrag zur Verwirklichung von Chancengleichheit. Im Zusammenwirken mit Hochschu-len und Hochschulstädten tragen sie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Hochschulstudium bei und beteiligen sich insoweit an der Gestaltung des Lebensraums Hoch-schule.
Das Deutsche Studentenwerk
a) fördert seine Mitglieder unter Achtung ihrer Selbständigkeit und Unabhängig-keit bei der Erfüllung der ihnen gesetzten Aufgaben, indem es insbesondere:
- die Interessen seiner Mitglieder vertritt und dabei deren Sachkunde in die Gesetzgebung von Bund und Ländern einbringt;
- die örtlichen Studentenwerke generell oder auch im Einzelfall unter-stützt durch Organisation von Fachtagungen, Erarbeitung von Arbeits-hilfen, Herausgabe von Informationsmaterial und Durchführung von Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen;
- Öffentlichkeitsarbeit betreibt;
b) pflegt enge Zusammenarbeit mit Institutionen und Organisationen, die den gleichen Zwecken dienen;
c) kann von Verwaltungen, Institutionen und Organisationen Aufträge im Rah-men des Vereinszwecks übernehmen;
d) nimmt sozialpolitische Belange der Studierenden der Hochschulen wahr.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare: Im Wesentlichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Referat "Sonderaufgaben des Generalsekretärs" und des Referates "Internationale Beziehungen".

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Presse und Oeffentlichkeitsarbeit, vergleiche www.studentenwerke.de

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cultură
 • Educaţie
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Politică regională
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Council for Student Affairs www.ecsta.org

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 5.034.943
din care finanţare publică: 1.075.589
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 1.075.589
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 3.959.354
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 3.220.040
Projekte private Traeger : 210.402
sonstige betriebliche Ertraege : 528.912
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.