Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Deutsches Studentenwerk

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 29916312745-68
Regisztráció időpontja: 2009.12.09. 14:21:51

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.11.12. 7:58:22
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.11.12. 7:58:22


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Deutsches Studentenwerk
Rövidítés: DSW
Jogi forma: eingetragener Verein
Honlap: http://www.studentenwerke.de

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Achim Meyer auf der Heyde
Beosztás: Generalsekretär

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Danja Oste
Beosztás: Referatsleiter Sonderaufgaben

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Monbijouplatz  11
Berlin 10178
NÉMETORSZÁG
Telefonszám: (+4930) 29772710
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Das Deutsche Studentenwerk (DSW) ist der freiwillige Zusammenschluss der Studentenwerke in der Bundesrepublik Deutschland.
Diese erfüllen öffentliche Aufgaben der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kul-turellen Förderung der Studierenden an deutschen Hochschulen. Sie leisten einen wesentli-chen Beitrag zur Verwirklichung von Chancengleichheit. Im Zusammenwirken mit Hochschu-len und Hochschulstädten tragen sie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Hochschulstudium bei und beteiligen sich insoweit an der Gestaltung des Lebensraums Hoch-schule.
Das Deutsche Studentenwerk
a) fördert seine Mitglieder unter Achtung ihrer Selbständigkeit und Unabhängig-keit bei der Erfüllung der ihnen gesetzten Aufgaben, indem es insbesondere:
- die Interessen seiner Mitglieder vertritt und dabei deren Sachkunde in die Gesetzgebung von Bund und Ländern einbringt;
- die örtlichen Studentenwerke generell oder auch im Einzelfall unter-stützt durch Organisation von Fachtagungen, Erarbeitung von Arbeits-hilfen, Herausgabe von Informationsmaterial und Durchführung von Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen;
- Öffentlichkeitsarbeit betreibt;
b) pflegt enge Zusammenarbeit mit Institutionen und Organisationen, die den gleichen Zwecken dienen;
c) kann von Verwaltungen, Institutionen und Organisationen Aufträge im Rah-men des Vereinszwecks übernehmen;
d) nimmt sozialpolitische Belange der Studierenden der Hochschulen wahr.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 5
Kiegészítő információk: Im Wesentlichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Referat "Sonderaufgaben des Generalsekretärs" und des Referates "Internationale Beziehungen".

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Presse und Oeffentlichkeitsarbeit, vergleiche www.studentenwerke.de

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Általános és intézményi ügyek
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Kultúra
 • Oktatás
 • Regionális politika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 0
A szervezetbe tartozó szervezetek száma: 0
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • NÉMETORSZÁG

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
European Council for Student Affairs www.ecsta.org

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Teljes költségvetés: 5 034 943
ebből állami finanszírozás: 1 075 589
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból: 1 075 589
- helyi/regionális forrásból: 0
ebből egyéb finanszírozás: 3 959 354
- támogatás: 0
- tagdíj: 3 220 040
Projekte private Traeger : 210 402
sonstige betriebliche Ertraege : 528 912
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.