Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Joint Nature Conservation Committee

Numer identyfikacyjny w rejestrze 29897598486-41
Data rejestracji: 12-04-03 09:57:22

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-07 12:37:15
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-07 12:37:15


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Joint Nature Conservation Committee
Nazwa skrócona: JNCC
Status prawny: Statutory UK Government Advisory Body
Strona internetowa: http://www.defra.jncc.gov.uk

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Inne podmioty publiczne lub mieszane itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Jessa Battersby
Pełniona funkcja: Head of European Programme

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Jessa Battersby
Pełniona funkcja: Head of European Programme

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Monkstone House City Road 0
PE1 1JY Peteborough
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 1733866800
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: JNCC IS A STATUTORY ADVISER TO THE UK GOVERNMENT ON THE DEVELOPMENT OF POLICIES FOR, OR AFFECTING, NATURE CONSERVATION AND NATURAL HERITAGE IN THE UK AND INTERNATIONALLY
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


EU Biodiversity Strategy, MSFD, Habitats Directive, Birds Directive, Marine, ELD, 7EAP, governance, Life+, Natura 2000, climate change, energy (renewable),

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 150
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • WIELKA BRYTANIA

 • ANGUILLA
 • BERMUDY
 • BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
 • BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
 • FALKLANDY
 • GEORGIA POŁUDNIOWA I SANDWICH POŁUDNIOWY
 • GIBRALTAR
 • GUERNSEY
 • JERSEY
 • KAJMANY
 • MONTSERRAT
 • PITCAIRN
 • WYSPA MAN
 • WYSPA ŚWIĘTEJ HELENY
 • WYSPY TURKS I CAICOS
Informacje uzupełniające: JNCC works with the UK's Overseas Territories and Crown Dependancies - as listed above as well as, Tristan Da Cunha, Soverign base Areas of Cyprus, British Antarctic Territory and Ascension Island.

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Network of Heads of Nature Conservation Agencies (ENCA)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2012 - 03/2013
Budżet ogólny: 13 000 000
w tym środki publiczne: 13 000 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 13 000 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.