Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 29847341052-10
Data Reġistrazzjoni: 04/02/2009 12:26:28

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/01/2014 09:33:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/01/2014 09:33:25


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Akronimu: UIMM
Statut legali: Syndicat
Websajt: http://www.uimm.fr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jean-François PILLIARD
Kariga: Délégué Général

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Delphine RUDELLI
Kariga: Directeur Affaires européennes et internationales

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 56 Avenue de Wagram 
PARIS cedex 75854
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 140542020
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Bureau de représentation à Bruxelles

Diamant Building
80 Boulevard reyers
1030 Bruxelles
tel: + 32 2 706 89 80

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: L'UIMM est l'organisation professionnelle française chargée de représenter et de promouvoir les intérêts des entreprises de la métallurgie dans le champ social. Moteur du secteur industriel français, les 45 000 entreprises de la métallurgie emploient 1,8 million de salariés.

L’Union est partenaire des entreprises dans l’appréhension de leur environnement social et économique. Grâce au réseau des chambres professionnelles et territoriales, elle met ses compétences et ses moyens au service des entreprises industrielles et les accompagne tout au long de leur développement. L’UIMM poursuit l’objectif d’améliorer la qualité du conseil délivré chaque jour aux entreprises adhérentes. De plus, l’UIMM forge une doctrine sociale fondée sur la politique contractuelle. Auprès des syndicats de salariés, des organismes de protection sociale ou de formation, des pouvoirs publics, son ambition est de faire du dialogue social, et donc de la négociation collective, la principale source du droit social. Elle agit aussi comme mandataire des entreprises de la branche, voire de la communauté des entreprises, pour la gestion d’organismes paritaires professionnels et interprofessionnels. Elle est enfin le porte-parole des entreprises de la métallurgie pour promouvoir leur développement en France, en Europe et dans les instances internationales.

Ses domaines de compétence englobent tout le champ social : contrats de travail, conventions et accords collectifs ; temps de travail ; conflits du travail ; représentation du personnel et des syndicats ; sécurité sociale et accidents du travail ; retraite et prévoyance complémentaires ; hygiène et sécurité, santé au travail ; environnement ; gestion de l’emploi et des compétences ; formation professionnelle ; indemnisation du chômage ; affaires juridiques ; droit des affaires et fiscalité ; affaires sociales européennes et internationales. L’UIMM et les chambres syndicales territoriales assistent également les entreprises adhérentes, et notamment les PMI, en cas de conflit ou de contentieux du travail. Elles les accompagnent dans la gestion des ressources humaines, ainsi qu'en matière de formation et de recrutement des salariés.

Pour aider les entreprises à développer leurs performances sociales, l’UIMM a donc conçu de nombreux outils. En premier lieu, l’UIMM édite et met à disposition des entreprises adhérentes une importante documentation spécialisée. Par ailleurs, elle organise des réunions d’information et des groupes de travail thématiques. Elle peut aussi intervenir plus directement, en tant que conseil des directions d’entreprises et d’établissements. Enfin, pour mieux promouvoir l’intérêt des entreprises, l’UIMM organise des colloques et diffuse ses publications auprès de « leaders d’opinion », journalistes, universitaires, magistrats ou personnalités politiques.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
DELPHINE ALIOT ép. RUDELLI 14/05/2014 12/05/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Les activités de lobbying de l'UIMM concernent la politique sociale au sens large, et notamment le droit du travail, l'éducation et la formation professionnelle, la santé et la sécurité au travail, l'environnement.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Au niveau national, l'UIMM est membre du MEDEF.
Au niveau européen, l'UIMM est membre du CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based industries).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.