Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Sodexo SA

Numărul de identificare din Registru: 29840188581-12
Data înscrierii: 13.04.2012 12:27:13

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.03.2014 16:14:25
Data ultimei actualizări anuale: 17.03.2014 16:14:25


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Sodexo SA
Acronim:
Statut juridic: SA
Site internet: http://www.sodexo.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  MICHEL LANDEL
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Nadine STUTTER-PREVOT
Funcţie: Directrice des Relations Institutionnelles Groupe

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Quai de la Bataille de Stalingrad CP92 H98 255
92866 Issy Les Moulineaux
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 157758515
Număr de fax: (+33) 157758515
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie.
Parce que nous sommes convaincus que la Qualité de Vie participe au progrès des individus et à la performance des organisations, Sodexo, créé par Pierre Bellon en 1966, est depuis plus de 40 ans, le partenaire stratégique des entreprises et des institutions en quête de performance et de bien-être de leur personnel.
Présents dans 80 pays, les 428 000 collaborateurs du Groupe, animés par une même passion du service, créent et mettent en œuvre une gamme unique de Services intégrés qui améliorent la qualité de vie. En cela, Sodexo est l’inventeur d’une nouvelle activité qu’il exerce en favorisant l’épanouissement de ses équipes et le développement économique, social et environnemental des villes, régions et pays dans lesquels il exerce ses activités.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- Veille législative et analyse de l'actualité
- Participation à des groupes de travail sur "marché intérieur et services", "entreprise et compétitivité", "emploi, affaires, sociales et égalité des chances", "culture, éducation, jeunesse", "santé, environnement, protection du consommateur", "fiscalité".

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Tineret

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Membres de :
- Business Europe
- EuroFoodService
- E3PO
- EFSI
- EURO FM
- AMCHAM
- Medef
- IFRI
- Confrontations Europe

Date financiare

Anul exerciţiului: 09/2012 - 08/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 200000  € şi < 250000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.