Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 29762326480-22
Regisztráció időpontja: 2011.08.26. 9:38:33

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.08.04. 8:38:14
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.08.04. 8:38:14


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
Rövidítés: FiCom
Jogi forma: rekisteröity yhdistys
Honlap: http://www.ficom.fi

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Reijo Svento
Beosztás: toimitusjohtaja

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Reijo Svento
Beosztás: toimitusjohtaja

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Lintulahdenkatu  10
Helsinki 00500
FINNORSZÁG
Telefonszám: (+358) 9 681 2100
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: FiComin tehtävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä
vaikuttamalla alaa koskevaan sääntelyyn,
edistämällä alan teknistä kehitystä,
hallinnoimalla alan tilastoja ja tunnuslukuja,
ylläpitämällä kattavaa ICT-alan tietopankkia,
viestimällä avoimesti alan ajankohtaisasioista eri kohderyhmille sekä vaikuttamalla alan julkiseen kuvaan.
Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimintavarmuutta sekä edistää alan varautumista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalle.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 4
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


digitaalinen agenda, sähköisen viestinnän direktiivipaketti, roaming sääntely, IPR strategia, tietosuoja-asetus

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Fogyasztóvédelem
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kutatás és technológia
 • Transzeurópai hálózatok
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
EuroIspa

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.