Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

AVA & PARTNERS

Identifikační číslo v rejstříku: 29759015726-06
Datum registrace: 26.4.11 13:01:56

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.4.14 16:39:15
Datum poslední roční aktualizace je 1.4.14 16:39:15


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: AVA & PARTNERS
Zkratka: -
Právní forma SPRL
Internetové stránky: http://www.ava-partners.eu

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Andrea van Arkel
Funkce: Managing Partner

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Andrea van Arkel
Funkce: Managing Partner

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Louise  149
Poštovní přihrádka: 24
1050 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 498513217
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: AVA & PARTNERS bietet Dienstleistungen im Bereich Public Affairs, Generierung von Fördermitteln und strategischer Kommunikation an. Auf der europäischen Ebene richtet sich das Angebot an Unternehmen (Multinationals/KMU), nationale/internationale Verbände, NGOs ebenso wie Regierungen.
Durch Parnerschaften erweitern wir unsere Unterstützug für Mandanten auf die nationale und internationale Ebene. Es werden u.a. die Bereiche Energie/erneuerbare Energien, Umwelt, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheit, Fördermittel und Handelspolitik abgedeckt. Ebenso Themen die zum Bereich der Entwicklungs-, Sicherheits- und Aussenpolitik gehören.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Eva Andrea VAN ARKEL 5.2.14 3.2.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Wir verweisen hierzu auf unsere Website und insbesondere auf Menüpunkt 'Leistungen/Services'.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Partner in Europa und USA - hierzu verweisen wir auf unsere website unter Menupunkt 'wer wir sind'.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 50000  € a < 100000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • RHI
 • ARA
 • anders

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.