Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

AVA & PARTNERS

Идентификационен номер в Регистъра: 29759015726-06
Дата на регистрация: 11-4-26 13:01:56

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-1 16:39:15
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-1 16:39:15


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: AVA & PARTNERS
Инициали: -
Правен статут: SPRL
Уебсайт: http://www.ava-partners.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Andrea van Arkel
Длъжност: Managing Partner

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Andrea van Arkel
Длъжност: Managing Partner

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue Louise  149
Пощенска кутия: 24
1050 Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 498513217
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: AVA & PARTNERS bietet Dienstleistungen im Bereich Public Affairs, Generierung von Fördermitteln und strategischer Kommunikation an. Auf der europäischen Ebene richtet sich das Angebot an Unternehmen (Multinationals/KMU), nationale/internationale Verbände, NGOs ebenso wie Regierungen.
Durch Parnerschaften erweitern wir unsere Unterstützug für Mandanten auf die nationale und internationale Ebene. Es werden u.a. die Bereiche Energie/erneuerbare Energien, Umwelt, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheit, Fördermittel und Handelspolitik abgedeckt. Ebenso Themen die zum Bereich der Entwicklungs-, Sicherheits- und Aussenpolitik gehören.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Eva Andrea VAN ARKEL 14-2-5 15-2-3

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Wir verweisen hierzu auf unsere Website und insbesondere auf Menüpunkt 'Leistungen/Services'.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Partner in Europa und USA - hierzu verweisen wir auf unsere website unter Menupunkt 'wer wir sind'.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 50000  € и < 100000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • RHI
 • ARA
 • anders

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.