Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

AVA & PARTNERS

Идентификационен номер в Регистъра: 29759015726-06
Дата на регистрация: 26/04/2011 13:01:56

Информацията за този субект е била последно изменена на: 26/01/2016 16:21:12
Последната годишна актуализация е извършена на: 22/04/2015 11:08:27
Следваща актуализация най-късно до: 22/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

AVA & PARTNERS

-

SPRL

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Avenue Louise, 149
Пощенска кутия: 24
1050 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32)498513217

    Правно отговорно лице

Госпожа  Andrea van Arkel

Managing Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Andrea van Arkel

Managing Partner

    Цели и задачи

AVA & PARTNERS bietet Dienstleistungen im Bereich Public Affairs, Generierung von Fördermitteln, Begleitung bei 'trade defence' Verfahren und strategische Kommunikation an. Auf der europäischen Ebene richtet sich das Angebot an Unternehmen (Multinationals/KMU), nationale/internationale Verbände, NGOs ebenso wie Regierungen.
Durch Parnerschaften erweitern wir unsere Unterstützug für Mandanten auf die nationale und internationale Ebene. Es werden u.a. die Bereiche Energie/erneuerbare Energien, Umwelt, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheit, Fördermittel und Handelspolitik abgedeckt. Ebenso Themen die zum Bereich der Entwicklungs-, Sicherheits- und Aussenpolitik gehören.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Environmental and Energy Policy // Trade & Trade Defence policy // Circular economy //


 

Не

Не

Не

Не

Не

Wir verweisen hierzu auf unsere Website und insbesondere auf Menüpunkt 'Leistungen/Services'.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 2  

2

2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Nils STUKENBROK 17/12/2015 15/06/2016
Eva Andrea VAN ARKEL 11/02/2015 29/02/2016

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

Partner in Europa und USA - hierzu verweisen wir auf unsere website unter Menupunkt 'wer wir sind'.

    Финансови данни

01/2015  -  12/2015

>= 10 000 € и < 24 999 €

>= 100 000 € и < 499 999 €

 • RHI
 • ARA
 • Eifi

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.