Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

AVA & PARTNERS

Идентификационен номер в Регистъра: 29759015726-06
Дата на регистрация: 26/04/2011 13:01:56

Информацията за този субект е била последно изменена на: 01/04/2014 16:39:15
Последната годишна актуализация е извършена на: 01/04/2014 16:39:15

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

AVA & PARTNERS

-

SPRL

    Раздел на регистрация

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Avenue Louise, 149
Пощенска кутия: 24
1050 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32) 498513217

(+) 

    Правно отговорно лице

Госпожа  Andrea van Arkel

Managing Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Andrea van Arkel

Managing Partner

    Цели и задачи

AVA & PARTNERS bietet Dienstleistungen im Bereich Public Affairs, Generierung von Fördermitteln und strategischer Kommunikation an. Auf der europäischen Ebene richtet sich das Angebot an Unternehmen (Multinationals/KMU), nationale/internationale Verbände, NGOs ebenso wie Regierungen.
Durch Parnerschaften erweitern wir unsere Unterstützug für Mandanten auf die nationale und internationale Ebene. Es werden u.a. die Bereiche Energie/erneuerbare Energien, Umwelt, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheit, Fördermittel und Handelspolitik abgedeckt. Ebenso Themen die zum Bereich der Entwicklungs-, Sicherheits- und Aussenpolitik gehören.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Дейности

Wir verweisen hierzu auf unsere Website und insbesondere auf Menüpunkt 'Leistungen/Services'.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Eva Andrea VAN ARKEL 11/02/2015 29/02/2016

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

Partner in Europa und USA - hierzu verweisen wir auf unsere website unter Menupunkt 'wer wir sind'.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € и < 100 000  €

 • RHI
 • ARA
 • anders

0 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.