Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

EuroWindoor

Id-nummer i registret: 29749561729-18
Registreringsdag: 2009-05-20 14:31:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-11-12 08:24:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-23 23:36:25


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: EuroWindoor
Förkortning: EuroWindoor
Associationsform (rättslig ställning): Cooperation of FAECF, FEMIB, EPW and UEMV
Webbplats: http://www.eurowindoor.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Joachim Oberrauch
Befattning: Chairman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Frank Koos
Befattning: General Secretary

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Walter-Kolb-Str.  1-7
60594 Frankfurt am Main
TYSKLAND
Telefon: (+49) 69 955054 35
Fax: (+49) 69 955054 11
Andra adressuppgifter: EuroWindoor
The General Secretariat
Schuman Business Center
40, Rue Breydel
1040 Bruxelles
Belgium
Phone: +32 (2) 502 3396
eurowindoor-gs@eurowindoor.eu
www.eurowindoor.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: EuroWindoor, the umbrella organization of the 4 European associations of fenestration and door sector (FAECF, FEMIB, EPW and UEMV), was created in January 1999 and is covering 30 national federations in Europe representing the interests of more than 50,000 companies employing around 1 million workers in Europe.
It is the adequate representation of the fenestration and door sector in Europe, taking into account the individual responsibility of each member organization. (Note: “Fenestration” does include windows and curtain walls as well as accessories, but also installation, glazing and sun screening, etc.)

It is the aim of the present cooperative agreement (June 2012)
- To bundle the interests of European associations of fenestration and door sector
- To be officially acknowledged as the umbrella organization for the different members
- To go beyond lobbying at the European Union

The main tasks of EuroWindoor are lobbying and supply of information, to create a functioning market environment for European fenestration and door sector. A working program is developed from the points which member organizations have in common
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0,1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


EuroWindoor positions

- Position Paper on “Consumer Product Safety Regulation” (October 2013)
- Comments on the proposal for "Delegated Act e-Supply" (July 2013)
- Construction Products Regulation – Understanding of Specific Technical Documentation (STD) (March 2012)
- EuroWindoor Position on Window Energy Rating (June 2010)
- EuroWindoor position on ECO-LABEL (March 2010)
- EuroWindoor position on stakeholder consultation for the second set of Green Public Procurement (GPP) criteria - Product Sheet - Windows, Glazed Doors and Skylights (September 2009)
- EuroWindoors position on draft amendments to Commission proposal for Construction Products Regulation (dated 19 February 2009) (February 2009)
- EuroWindoors position on the recast of Directive 2002/91/EC to improve the energy performance of buildings (February 2009)
- EuroWindoor Position on 1st draft CEN/TR 00351003 "Evaluation of a horizontal approach to assess the possible release of dangerous substances from construction products in support of requirements from the CPD" (February 2009)
- EuroWindoor position “The European house needs better windows - The EuroWindoor vision and proposal on Energy Efficiency of windows with effective legislation and modern technology“ (January 2009)
- EuroWindoors position on the draft report on the CPR proposal from reporter Catherine Neris (November 2008)
- The role of fenestration for less energy consumption and greenhouse gas emission reductions (November 2008)
- EuroWindoors position on the Green Public Procurement Product Sheet - Windows, Glazed Doors and Skylights (Ver. 1.1) (October 2008)
- Position to the request for a new extension of the coexistence period for EN 14351-1 of one year (September 2008)
- Position on stakeholder consultation on the revision of Energy Labelling Framework Directive 1992/75/EEC (February 2008)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Miljö
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 13 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.