Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

EuroWindoor AISBL

Id-nummer i registret: 29749561729-18
Registreringsdag: 20/05/2009 14:31:33

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 01/02/2016 18:20:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 01/02/2016 18:20:21
Sista dag för nästa uppdatering är den: 01/02/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

EuroWindoor AISBL

EuroWindoor

AISBL (international non-profit Association)

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Walter-Kolb-Str., 1-7
60594 Frankfurt am Main
TYSKLAND

(+49)69 955054 36

Schuman Business Center 40, Rue Breydel
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32)2 502 3396

    Juridiskt ansvarig

Joachim Oberrauch

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Frank Koos

Secretary General

    Mål och uppdrag

EuroWindoor, a international non-profit Association, was founded in order to represent the interests of the European window, door and facade (curtain walling) sector.

The Association has the following purposes/objectives:

1. Bundling the interests of the European window, door and facade sector, in order to achieve an efficient co-operation in favour of the individual members resp. the total sector in itself;
2. It engages itself in representing the interests of the European window, door and facade manufacturers – primarily under scientific, technical and economic aspects;
3. It represents the members of the Association within the limits set by the objectives of the Association;
4. It facilitates relations among the members and fosters close cooperative relationships, which should interlink all branch members in all European countries;
5. It undertakes concerted efforts in order to solve problems encountered by the window, door and facade sector, in particular at the economic, technical and social levels;
6. It promotes initiatives leading to increase the processing of window, door and facade products;
7. It submits and supports the decisions of its members towards European and International organisations and institutions;
8. It promotes sector institutions or institutions of general interest, which undertake scientific, economic and social research, collect and distribute general or specific documents which are of interest for the sector and supports and promotes research and investigations concerning the sector, either by direct sponsorship or other means;
9. It promotes cooperation with European High Schools and other institutes;

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Construction Product regulation (CPR) – Regulation 2011/305/EC,
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Directive 2010/31/EC,
Eco Design Directive 2009/125/EU,
Energy Labelling Framework Directive 2010/30/EC,
Eco-Labelling and Green Public Procurement (GPP),
CEN and ISO-Standardisation

EuroWindoor position on EU Energy Labeling for windows (July 2015)

EuroWindoor follow up on Consultation Forum 30/9 2015 (October 2015)

EuroWindoor position on RoHS II Directive for windows and doors (July 2015)

EuroWindoor Guidance Sheet CE.03: 2015-11 "Declaration of Performance and CE-Marking of Windows and Pedestrian Doorsets with fire resistance and/or smoke control characteristics according to EN 16034"


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Inre marknaden
  • Miljö
  • Näringsliv

    Medlemskap

http://www.eurowindoor.eu/Members.1123.0.html

http://www.eurowindoor.eu/Partner-Links.1140.0.html

    Ekonomiska uppgifter

03/2015  -  12/2015

42 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.