Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Federation of Occupational Health Nurses

Inschrijvingsnummer in het register 29704967050-40
Inschrijvingsdatum: 1-11-11 14:01:56

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 21-10-13 18:18:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 21-10-13 18:18:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Federation of Occupational Health Nurses
Acroniem: FOHNEU
Rechtsvorm: FOHNEU NO1423-96
Website: http://www.FOHNEU.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Overige soortgelijke organisaties

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Julie Staun
Functie: President og FOHNEU

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Jytte Kruckow
Functie: Danish representative in FOHNEU

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Inkoonrannikkotie  181
10160 Degerby
FINLAND
Telefoon: (+358) 400734476
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: From a nursing perspective the aims of the Federation are:
1. To contribute to the total health, safety and well-being of the European working
population
2. To raise the profile of Occupational Health Nursing within the European Union
3. To promote European training, education and standards for professional
qualifications
4. To encourage research into areas of occupational health practice, education,
management and service provision with appropriate dissemination and publication
of results
5. To maintain an open dialogue with the EU organisations responsible for health and
safety, public health and EU nursing authorities
Article
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4596
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Algemene en bestuurszaken
  • Volksgezondheid
  • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EU-OSHA

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.