Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Federation of Occupational Health Nurses

Αριθμός μητρώου: 29704967050-40
ημερομηνία της εγγραφής: 1/11/2011 2:01:56 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 21/10/2013 6:18:45 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 21/10/2013 6:18:45 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Federation of Occupational Health Nurses
Ακρωνύμιο: FOHNEU
Νομικό καθεστώς: FOHNEU NO1423-96
Δικτυακός τόπος: http://www.FOHNEU.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Άλλες συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Julie Staun
Θέση: President og FOHNEU

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Jytte Kruckow
Θέση: Danish representative in FOHNEU

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 181 Inkoonrannikkotie 
10160 Degerby
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+358) 400734476
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: From a nursing perspective the aims of the Federation are:
1. To contribute to the total health, safety and well-being of the European working
population
2. To raise the profile of Occupational Health Nursing within the European Union
3. To promote European training, education and standards for professional
qualifications
4. To encourage research into areas of occupational health practice, education,
management and service provision with appropriate dissemination and publication
of results
5. To maintain an open dialogue with the EU organisations responsible for health and
safety, public health and EU nursing authorities
Article
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4596
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
  • Δημόσια υγεία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
EU-OSHA

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 12/2011
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.