Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

Tunnusnumber registris: 29642463540-93
Registreerimise kuupäev: 4.05.10 9:28:28

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.04.14 16:24:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.04.14 16:24:40


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Akronüüm: ÖRAK
Õiguslik vorm: Körperschaft öffentlichen Rechts
Veebisait: http://www.rechtsanwaelte.at/www/getFile.php

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rupert Wolff
Ametikoht: Präsident

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Katarin Steinbrecher
Ametikoht: Leiter des Brüsseler Büros

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 - 3 Wollzeile 
1010 Wien
AUSTRIA
Telefoninumber: (+43) 5351275
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Büro Brüssel
Avenue des Nerviens 85 (9)
1040 Brüssel
BELGIEN

T: 0032 2 732 19 72
F: 0032 2 732 25 38
E: rechtsanwaelte@oerak.at

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag ist die gesetzlich eingerichtete Vertretung der Rechtsanwälte in Österreich und als solche zur Wahrung der Rechte und Angelegenheiten sowie zur Vertretung der österreichischen Rechtsanwälte auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene berufen. Als solcher obliegen ihm besonders die Erstattung von Gesetzesvorschlägen und Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen sowie die Anzeige von Mängeln der Rechtspflege und Verwaltung bei der zuständigen Stelle und die Erstattung von Vorschlägen zur Verbesserung von Rechtspflege und Verwaltung.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Katarin Steinbrecher 23.07.14 21.07.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Vertretung der Rechtsanwälte in Österreich. Erstattung von Gesetzesvorschlägen und Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen sowie die Anzeige von Mängeln der Rechtspflege und Verwaltung bei der zuständigen Stelle und die Erstattung von Vorschlägen zur Verbesserung von Rechtspflege und Verwaltung.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 9
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • Rechtsanwaltskammer für Kärnten (336 liiget)
 • Rechtsanwaltskammer Burgenland (84 liiget)
 • Rechtsanwaltskammer Niederösterreich (517 liiget)
 • Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer (819 liiget)
 • Salzburger Rechtsanwaltskammer (509 liiget)
 • Steiermärkische Rechtsanwaltskammer (668 liiget)
 • Tiroler Rechtsanwaltskammer (647 liiget)
 • Vorarlberger Rechtsanwaltskammer (275 liiget)
 • Rechtsanwaltskammer Wien (3 750 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Rat der europäischen Anwaltschaften (CCBE)
International Bar Association (IBA)
Union internationale des avocats (UIA)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 09/2012 - 09/2013
Üldeelarve: 1 962 661
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 1 962 661
- annetused:
- liikmemaksud: 1 962 661
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Büro Brüssel

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.