Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

Tunnusnumber registris: 29642463540-93
Registreerimise kuupäev: 04/05/2010 09:28:28

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 15/04/2015 14:53:43
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 04/03/2015 10:15:29
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 04/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

ÖRAK

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Ametiühingud ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Wollzeile, 1 - 3
1010 Wien
AUSTRIA

(+43) 5351275

Avenue des Nerviens 85
Postkast: 9
1040 Brüssel
BELGIA

(+32) 27321972

    Juriidiliselt vastutav isik

Rupert Wolff

Präsident

    ELi asjade eest vastutav isik

Katarin Steinbrecher

Leiterin des Brüsseler Büros

    Eesmärgid ja ülesanded

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag ist die gesetzlich eingerichtete Vertretung der Rechtsanwälte in Österreich und als solche zur Wahrung der Rechte und Angelegenheiten sowie zur Vertretung der österreichischen Rechtsanwälte auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene berufen. Als solcher obliegen ihm besonders die Erstattung von Gesetzesvorschlägen und Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen sowie die Anzeige von Mängeln der Rechtspflege und Verwaltung bei der zuständigen Stelle und die Erstattung von Vorschlägen zur Verbesserung von Rechtspflege und Verwaltung.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Datenschutzpaket, Geldwäscherichtlinie, Bagatellverordnung, Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Strafrecht allgemein, verfahrensrechtliches Strafrechtspaket, SUP, TTIP, Gemeinsames Europäisches Kaufrecht


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Vertretung der Rechtsanwälte in Österreich. Erstattung von Gesetzesvorschlägen und Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen sowie die Anzeige von Mängeln der Rechtspflege und Verwaltung bei der zuständigen Stelle und die Erstattung von Vorschlägen zur Verbesserung von Rechtspflege und Verwaltung.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

Rechtsanwaltskammer für Kärnten(336),
Rechtsanwaltskammer Burgenland(84),
Rechtsanwaltskammer Niederösterreich(517),
Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer(819),
Salzburger Rechtsanwaltskammer(509),
Steiermärkische Rechtsanwaltskammer(668),
Tiroler Rechtsanwaltskammer(647),
Vorarlberger Rechtsanwaltskammer(275),
Rechtsanwaltskammer Wien(3750)

Rat der europäischen Anwaltschaften (CCBE)
International Bar Association (IBA)
Union internationale des avocats (UIA)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Büro Brüssel

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.