Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Portuguese Renewable Energy Association

Identifikační číslo v rejstříku: 29528175589-79
Datum registrace: 31.3.11 19:56:29

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 5.3.14 10:06:58
Datum poslední roční aktualizace je 5.3.14 10:06:58


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Portuguese Renewable Energy Association
Zkratka: APREN
Právní forma non-profit organisation
Internetové stránky: http://www.apren.pt/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  António Sá da Costa
Funkce: President of the Board

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: Isabel Cancela de Abreu
Funkce: Technical Department

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Av. Sidónio Pais  nº 18 r/c
1050-215 Lisboa
PORTUGALSKO
Telefon: (+351) 213151621
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: APREN is considered a valuable partner to help establishing faster procedures for the licensing of new renewable energy power plants, and improve legislation related with the sector. The Association gathers the interests of a vast majority of the portuguese independent producers of renewable electricity and acts as their speaker with the relevant national authorities.
APREN provides varied information about renewable energy and is very active within the European framework, conductiong national studies and participating in european projects financed by IEE.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Renewable Energy, mainly centralised electricity production from renewable energy sources

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Energetika
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
APREN belongs to the following european associations:
AEBIOM
EREC
EREF
EWEA
EPIA
ESHA
GWEC
WWEA

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 400000  € a < 450000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 17 246 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The costs refer to the costs related with the european projects financed by IEE in which APREN is participating and include, staff costs, travelling and communication activities

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.