Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Portuguese Renewable Energy Association

Identifikační číslo v rejstříku: 29528175589-79
Datum registrace: 31/03/2011 19:56:29

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/02/2015 16:52:27
Datum poslední roční aktualizace je: 13/02/2015 16:52:27
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 13/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Portuguese Renewable Energy Association

APREN

non-profit organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Av. Sidónio Pais, nº 18 r/c
1050-215 Lisboa
PORTUGALSKO

(+351) 213151621

    Osoba s právní odpovědností

pan  António Sá da Costa

President of the Board

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Susana Antas Serôdio

Technical Department

    Cíle a úkoly

APREN is considered a valuable partner to help establishing faster procedures for the licensing of new renewable energy power plants, and improve legislation related with the sector. The Association gathers the interests of a vast majority of the portuguese independent producers of renewable electricity and acts as their speaker with the relevant national authorities.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

APREN provides varied information about renewable energy and is very active within the European framework, conducting national studies, participating in European projects financed by IEE and conducting workshops and conferences dedicated to themes important to renewable energy producers, such as energy policy, energy security strategy, energy efficiency, grid interconnection and technology and innovation.

Annually APREN conducts an international conference dedicated to relevant issues for the renewable energy sector. This year was dedicated to the strategy for the development of renewable electricity. It was also published a study regarding renewable electricity macroeconomic impact in Portugal. Moreover, currently, APREN is a partner in two European projects: Keep on Track and EnergizAIR2.
We keep a close track of National and European policies. For that, nationally we are committed with work groups that gather the officially governmental institutions and sector companies to work in the new and revisions of legislation. At European level we are associated with relevant associations in the renewable energy sector, such as EWEA, EPIA and EREF.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Linked to the main European associations dedicated to the renewable energy sector.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3  

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Hospodářské a finanční věci
  • Transevropské sítě
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

The link below apresents the ordinary members of APREN:

http://apren.pt/pt/associados/lista-de-associados/associados-ordinarios/

APREN belongs to the following european associations:
AEBIOM
EREC
EREF
EWEA
EPIA
ESHA
GWEC
WWEA

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

 €

17 246 €

Intelligent Energy Europe

The costs refer to the costs related with the european projects financed by IEE in which APREN is participating and include, staff costs, travelling and communication activities.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.