Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Gdynia Cotton Association

Id-nummer i registret: 29520227300-13
Registreringsdag: 30/11/2011 10:13:26

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 20/04/2015 10:40:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/04/2015 10:40:54
Sista dag för nästa uppdatering är den: 20/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Gdynia Cotton Association

GCA

proffesional association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Derdowskiego, 7
PL 81-369 Gdynia
POLEN

(+48) 58 6207598

    Juridiskt ansvarig

Zbigniew Roskwitalski

Director - Executive Vice President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Zbigniew Roskwitalski

Director

    Mål och uppdrag

GCA:
 represents the interests of the members & the textile industry as such before the governmental authorities, European institutions and other organisations;
 approach the authorities, European institutions and other organisations with initiatives in matters connected with the interest of textile sector;
 acts as a cooperation and consultation forum in the scope of issues pertaining to turnover, processing, laboratory testing and settling disputes , considering cotton and other fibres as well as ready-made goods and semi-products made thereof.
 actively participates in the process of creation and development of free-market economy and to support Polish entrepreneurs on the integrated EU market.
 define and disseminate the principles of ethic and good practices in business;
 initiate and support the activities for enterprise development in new organizational, technological and technical forms
 promotes the development and improvement of turnover and processing of cotton and cotton-like raw materials promote development of the techniques and economics of the cotton and allied industries.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

CA especially supports the European industry development and for the jobs in the textile ad clothing industry in Europe and Poland. We are fighting against the unfair competition on the global market.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

GCA main activities :
- representing interest of Polish textile industry towards the Polish Parliament, governmental administration, regional self-government & international organizations;
- support the interest of Polish and European textile & clothing manufacturers before the European Parliament & European Commission;
- promotion of the natural fibres - especially cotton – by licensing of trademarks Pure Cotton (domestic) and International Cotton Emblem (European)
- promoting the member companies and Polish and European textile industry;
- participation in public consultations organized by the European Commission concerning the matters important to the GCA & its members’ objectives and generally and to the textile & clothing sector;
- protecting competition and the fair trade practices in the global turnover;
- organisation of conferences, seminars and meetings.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 3   75%: 1  

4

3,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

www.cotton.org.pl

GCA is an active member of the following organisations and associations:
- EUROCOTON - Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Community (organisation represents the European manufacturers of cotton and allied textile industries);
- CICCA - Committee for the International Cooperation between Cotton Associations;
- IFCP- International Forum for Cotton Promotion ;
- ICAC -International Cotton Advisory Committe (Polish government is a member of the ICAC; GCA is designated the Coordinating Agency for all the branch subjects ;
- KIG (Polish Chamber of Commerce);
- Polish Technological Platform for Textile Industry

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.