Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Gdynia Cotton Association

Id-nummer i registret: 29520227300-13
Registreringsdag: 2011-11-30 10:13:26

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-04 08:01:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-04 08:01:43


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Gdynia Cotton Association
Förkortning: GCA
Associationsform (rättslig ställning): proffesional association
Webbplats: http://www.cotton.org.pl

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Zbigniew Roskwitalski
Befattning: Director - Executive Vice President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Zbigniew Roskwitalski
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Derdowskiego  7
PL 81-369 Gdynia
POLEN
Telefon: (+48) 58 6207598
Fax: (+48) 58 6207597
Andra adressuppgifter: e-mail: ib@gca.org.pl, marketing@gca.org.pl

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: GCA:
 represents the interests of the members & the textile industry as such before the governmental authorities, European institutions and other organisations;
 approach the authorities, European institutions and other organisations with initiatives in matters connected with the interest of textile sector;
 acts as a cooperation and consultation forum in the scope of issues pertaining to turnover, processing, laboratory testing and settling disputes , considering cotton and other fibres as well as ready-made goods and semi-products made thereof.
 actively participates in the process of creation and development of free-market economy and to support Polish entrepreneurs on the integrated EU market.
 define and disseminate the principles of ethic and good practices in business;
 initiate and support the activities for enterprise development in new organizational, technological and technical forms
 promotes the development and improvement of turnover and processing of cotton and cotton-like raw materials promote development of the techniques and economics of the cotton and allied industries.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


GCA main activities :
- representing interest of Polish textile industry towards the Polish Parliament, governmental administration, regional self-government & international organizations;
- support the interest of Polish and European textile & clothing manufacturers before the European Parliament & European Commission;
- promotion of the natural fibres - especially cotton – by licensing of trademarks Pure Cotton (domestic) and International Cotton Emblem (European)
- promoting the member companies and Polish and European textile industry;
- participation in public consultations organized by the European Commission concerning the matters important to the GCA & its members’ objectives and generally and to the textile & clothing sector;
- protecting competition and the fair trade practices in the global turnover;
- organisation of conferences, seminars and meetings.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
GCA is an active member of the following organisations and associations:
- EUROCOTON - Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Community (organisation represents the European manufacturers of cotton and allied textile industries);
- CICCA - Committee for the International Cooperation between Cotton Associations;
- IFCP- International Forum for Cotton Promotion ;
- ICAC -International Cotton Advisory Committe (Polish government is a member of the ICAC; GCA is designated the Coordinating Agency for all the branch subjects ;
- KIG (Polish Chamber of Commerce);
- Polish Technological Platform for Textile Industry

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.