Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Gdynia Cotton Association

Identitātes numurs Reģistrā: 29520227300-13
Reģistrācijas datums: 30/11/2011 10:13:26

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 20/04/2015 10:40:54
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 20/04/2015 10:40:54
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 20/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Gdynia Cotton Association

GCA

proffesional association

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Derdowskiego, 7
Gdynia PL 81-369
POLIJA

(+48) 58 6207598

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Zbigniew Roskwitalski

Director - Executive Vice President

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Zbigniew Roskwitalski

Director

    Mērķi un uzdevumi

GCA:
 represents the interests of the members & the textile industry as such before the governmental authorities, European institutions and other organisations;
 approach the authorities, European institutions and other organisations with initiatives in matters connected with the interest of textile sector;
 acts as a cooperation and consultation forum in the scope of issues pertaining to turnover, processing, laboratory testing and settling disputes , considering cotton and other fibres as well as ready-made goods and semi-products made thereof.
 actively participates in the process of creation and development of free-market economy and to support Polish entrepreneurs on the integrated EU market.
 define and disseminate the principles of ethic and good practices in business;
 initiate and support the activities for enterprise development in new organizational, technological and technical forms
 promotes the development and improvement of turnover and processing of cotton and cotton-like raw materials promote development of the techniques and economics of the cotton and allied industries.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

CA especially supports the European industry development and for the jobs in the textile ad clothing industry in Europe and Poland. We are fighting against the unfair competition on the global market.


 

GCA main activities :
- representing interest of Polish textile industry towards the Polish Parliament, governmental administration, regional self-government & international organizations;
- support the interest of Polish and European textile & clothing manufacturers before the European Parliament & European Commission;
- promotion of the natural fibres - especially cotton – by licensing of trademarks Pure Cotton (domestic) and International Cotton Emblem (European)
- promoting the member companies and Polish and European textile industry;
- participation in public consultations organized by the European Commission concerning the matters important to the GCA & its members’ objectives and generally and to the textile & clothing sector;
- protecting competition and the fair trade practices in the global turnover;
- organisation of conferences, seminars and meetings.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 3   75%: 1  

4

3,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

www.cotton.org.pl

GCA is an active member of the following organisations and associations:
- EUROCOTON - Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Community (organisation represents the European manufacturers of cotton and allied textile industries);
- CICCA - Committee for the International Cooperation between Cotton Associations;
- IFCP- International Forum for Cotton Promotion ;
- ICAC -International Cotton Advisory Committe (Polish government is a member of the ICAC; GCA is designated the Coordinating Agency for all the branch subjects ;
- KIG (Polish Chamber of Commerce);
- Polish Technological Platform for Textile Industry

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.