Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Gdynia Cotton Association

Идентификационен номер в Регистъра: 29520227300-13
Дата на регистрация: 11-11-30 10:13:26

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-11-3 9:54:39
Последната годишна актуализация е извършена на 14-11-3 9:54:39


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Gdynia Cotton Association
Инициали: GCA
Правен статут: proffesional association
Уебсайт: http://www.cotton.org.pl

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Zbigniew Roskwitalski
Длъжност: Director - Executive Vice President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Zbigniew Roskwitalski
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Derdowskiego  7
PL 81-369 Gdynia
ПОЛША
Телефонен номер: (+48) 58 6207598
Факс: (+48) 58 6207597
Друга информация за връзка: e-mail: ib@gca.org.pl, marketing@gca.org.pl

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: GCA:
 represents the interests of the members & the textile industry as such before the governmental authorities, European institutions and other organisations;
 approach the authorities, European institutions and other organisations with initiatives in matters connected with the interest of textile sector;
 acts as a cooperation and consultation forum in the scope of issues pertaining to turnover, processing, laboratory testing and settling disputes , considering cotton and other fibres as well as ready-made goods and semi-products made thereof.
 actively participates in the process of creation and development of free-market economy and to support Polish entrepreneurs on the integrated EU market.
 define and disseminate the principles of ethic and good practices in business;
 initiate and support the activities for enterprise development in new organizational, technological and technical forms
 promotes the development and improvement of turnover and processing of cotton and cotton-like raw materials promote development of the techniques and economics of the cotton and allied industries.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


GCA main activities :
- representing interest of Polish textile industry towards the Polish Parliament, governmental administration, regional self-government & international organizations;
- support the interest of Polish and European textile & clothing manufacturers before the European Parliament & European Commission;
- promotion of the natural fibres - especially cotton – by licensing of trademarks Pure Cotton (domestic) and International Cotton Emblem (European)
- promoting the member companies and Polish and European textile industry;
- participation in public consultations organized by the European Commission concerning the matters important to the GCA & its members’ objectives and generally and to the textile & clothing sector;
- protecting competition and the fair trade practices in the global turnover;
- organisation of conferences, seminars and meetings.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
GCA is an active member of the following organisations and associations:
- EUROCOTON - Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Community (organisation represents the European manufacturers of cotton and allied textile industries);
- CICCA - Committee for the International Cooperation between Cotton Associations;
- IFCP- International Forum for Cotton Promotion ;
- ICAC -International Cotton Advisory Committe (Polish government is a member of the ICAC; GCA is designated the Coordinating Agency for all the branch subjects ;
- KIG (Polish Chamber of Commerce);
- Polish Technological Platform for Textile Industry

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.