Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Gdynia Cotton Association

Идентификационен номер в Регистъра: 29520227300-13
Дата на регистрация: 30/11/2011 10:13:26

Информацията за този субект е била последно изменена на: 20/04/2015 10:40:54
Последната годишна актуализация е извършена на: 20/04/2015 10:40:54
Следваща актуализация най-късно до: 20/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Gdynia Cotton Association

GCA

proffesional association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Derdowskiego, 7
PL 81-369 Gdynia
ПОЛША

(+48) 58 6207598

    Правно отговорно лице

Господин  Zbigniew Roskwitalski

Director - Executive Vice President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Zbigniew Roskwitalski

Director

    Цели и задачи

GCA:
 represents the interests of the members & the textile industry as such before the governmental authorities, European institutions and other organisations;
 approach the authorities, European institutions and other organisations with initiatives in matters connected with the interest of textile sector;
 acts as a cooperation and consultation forum in the scope of issues pertaining to turnover, processing, laboratory testing and settling disputes , considering cotton and other fibres as well as ready-made goods and semi-products made thereof.
 actively participates in the process of creation and development of free-market economy and to support Polish entrepreneurs on the integrated EU market.
 define and disseminate the principles of ethic and good practices in business;
 initiate and support the activities for enterprise development in new organizational, technological and technical forms
 promotes the development and improvement of turnover and processing of cotton and cotton-like raw materials promote development of the techniques and economics of the cotton and allied industries.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

CA especially supports the European industry development and for the jobs in the textile ad clothing industry in Europe and Poland. We are fighting against the unfair competition on the global market.


 

Не

Не

Не

Не

Не

GCA main activities :
- representing interest of Polish textile industry towards the Polish Parliament, governmental administration, regional self-government & international organizations;
- support the interest of Polish and European textile & clothing manufacturers before the European Parliament & European Commission;
- promotion of the natural fibres - especially cotton – by licensing of trademarks Pure Cotton (domestic) and International Cotton Emblem (European)
- promoting the member companies and Polish and European textile industry;
- participation in public consultations organized by the European Commission concerning the matters important to the GCA & its members’ objectives and generally and to the textile & clothing sector;
- protecting competition and the fair trade practices in the global turnover;
- organisation of conferences, seminars and meetings.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 3   75%: 1  

4

3,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

www.cotton.org.pl

GCA is an active member of the following organisations and associations:
- EUROCOTON - Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Community (organisation represents the European manufacturers of cotton and allied textile industries);
- CICCA - Committee for the International Cooperation between Cotton Associations;
- IFCP- International Forum for Cotton Promotion ;
- ICAC -International Cotton Advisory Committe (Polish government is a member of the ICAC; GCA is designated the Coordinating Agency for all the branch subjects ;
- KIG (Polish Chamber of Commerce);
- Polish Technological Platform for Textile Industry

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.