Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Genzyme Corporation

Αριθμός μητρώου: 2946627525-90
ημερομηνία της εγγραφής: 17/10/2008 2:57:50 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 2/10/2014 3:23:45 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 2/10/2014 3:23:45 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Genzyme Corporation
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Corporation
Δικτυακός τόπος: http://www.genzyme.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  David Meeker
Θέση: CEO

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Vinciane Pirard
Θέση: Director Public Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 500 Kendall Street 
MA 02142 Cambridge
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+1) 617 252 7500
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Gooimeer 10
1411DD Naarden
The Netherlands

or

Rue de la Science 14
1000 Bruxelles
Belgium

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Genzyme has pioneered the development and delivery of transformative therapies for patients affected by rare and debilitating diseases for over 30 years. We accomplish our goals through world-class research and with the compassion and commitment of our employees. With a focus on rare diseases and multiple sclerosis, we are dedicated to making a positive impact on the lives of the patients and families we serve. That goal guides and inspires us every day. Genzyme’s portfolio of transformative therapies, which are marketed in countries around the world, represents groundbreaking and life-saving advances in medicine. As a Sanofi company, Genzyme benefits from the reach and resources of one of the world’s largest pharmaceutical companies, with a shared commitment to improving the lives of patients.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


To facilitate access to treatments for high, unmet medical need especially rare genetic diseases and multiple sclerosis.
To support all aspects supporting Europe’s Innovation and Research & Development activities in healthcare.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Δημόσια υγεία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Member of BIO (US), PhARMA (US), EFPIA (EU), EBE (EU) & EuropaBio (EU)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.