Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE

Inschrijvingsnummer in het register 29422858589-33
Inschrijvingsdatum: 16-4-12 11:53:29

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 10-4-14 10:31:33
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 10-4-14 10:31:33


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE
Acroniem: ZAVOD ZZI
Rechtsvorm: PRAVNI SUBJEKT POSLUJE KOT ZASEBNI ZAVOD
Website:

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Overige soortgelijke organisaties

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Miha Žvan
Functie: zastopnik

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Miha Žvan
Functie: zastopnik

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Mesarska cesta  14
1000 Ljubljana
SLOVENIË
Telefoon: (+386) 41797007
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Izobraževanje in usoposabljanje na področju športa in zdravstva.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


None so far.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Douane
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Sport

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2013 - 04/2014
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.