Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE

Identifikavimo numeris Registre: 29422858589-33
Registracijos data: 12.4.16 11.53.29

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.10 10.31.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.10 10.31.33


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE
Akronimas: ZAVOD ZZI
Teisinis statusas: PRAVNI SUBJEKT POSLUJE KOT ZASEBNI ZAVOD
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Miha Žvan
Pareigos: zastopnik

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Miha Žvan
Pareigos: zastopnik

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Mesarska cesta  14
1000 Ljubljana
SLOVĖNIJA
Telefono numeris: (+386) 41797007
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Izobraževanje in usoposabljanje na področju športa in zdravstva.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


None so far.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Muitinė
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2013 - 04/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.