Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE

Tunnistenumero rekisterissä: 29422858589-33
Rekisteröintipäivä: 16.4.2012 11:53:29

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.4.2014 10:31:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.4.2014 10:31:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE
Lyhenne: ZAVOD ZZI
Organisaation oikeudellinen muoto: PRAVNI SUBJEKT POSLUJE KOT ZASEBNI ZAVOD
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Miha Žvan
Tehtävä organisaatiossa: zastopnik

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Miha Žvan
Tehtävä organisaatiossa: zastopnik

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Mesarska cesta  14
1000 Ljubljana
SLOVENIA
Puhelinnumero: (+386) 41797007
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Izobraževanje in usoposabljanje na področju športa in zdravstva.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


None so far.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tulli
 • Urheilu

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 04/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.