Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE

Tunnusnumber registris: 29422858589-33
Registreerimise kuupäev: 16/04/2012 11:53:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/04/2014 10:31:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/04/2014 10:31:33

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE

ZAVOD ZZI

PRAVNI SUBJEKT POSLUJE KOT ZASEBNI ZAVOD

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Muud sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Mesarska cesta, 14
1000 Ljubljana
SLOVEENIA

(+386) 41797007

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Miha Žvan

zastopnik

    ELi asjade eest vastutav isik

Miha Žvan

zastopnik

    Eesmärgid ja ülesanded

Izobraževanje in usoposabljanje na področju športa in zdravstva.

  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Tegevused

None so far.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Haridus
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused
  • Sport
  • Toll

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

04/2013  -  04/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.