Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE

Tunnusnumber registris: 29422858589-33
Registreerimise kuupäev: 16.04.12 11:53:29

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.04.14 10:31:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.04.14 10:31:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE
Akronüüm: ZAVOD ZZI
Õiguslik vorm: PRAVNI SUBJEKT POSLUJE KOT ZASEBNI ZAVOD
Veebisait:

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Miha Žvan
Ametikoht: zastopnik

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Miha Žvan
Ametikoht: zastopnik

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 14 Mesarska cesta 
1000 Ljubljana
SLOVEENIA
Telefoninumber: (+386) 41797007
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Izobraževanje in usoposabljanje na področju športa in zdravstva.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


None so far.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Sport
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 04/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.