Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Alliance de Villes Européennes de Culture

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 29318739015-15
Data Reġistrazzjoni: 20/06/2012 16:27:18

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 21/06/2013 09:35:29
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 21/06/2013 09:35:29


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Alliance de Villes Européennes de Culture
Akronimu: AVEC
Statut legali: Association loi 1901
Websajt: http://www.avecnet.net

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  José Ernesto D'Oliveira
Kariga: Président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Amandine Lacoste
Kariga: Déléguée Générale

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Service patrimoine Mairie d'Arles
Kaxxa Postali: BP 196
Arles 13637
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0699539240
Numru tal-faks: (+33) 0490493530
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Crée en 1997, le réseau AVEC - Alliance de Villes Européennes de Culture - réunit des villes et des territoires historiques, dépositaires d'un patrimoine remarquable et qui entendent faire de ce patrimoine un vecteur de développement local durable.
A cet effet, les membres du réseau s’associent pour développer des études et échanger des savoir-faire; ils mettent en place des programmes et des outils visant à la valorisation de leur patrimoine ; ils signent ensemble la Charte européenne des Villes & Territoires de Culture & de Patrimoine et la mettent en oeuvre localement. Au niveau local, chaque ville ou territoire anime un réseau permanent de réflexion et d'action réunissant universitaires, associations, professionnels et, d'une façon générale, tous les acteurs intervenant sur le patrimoine local.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 80
Informazzjoni Kumplimentari: Au sein de chaque collectivité membre du réseau AVEC, une équipe composée d’élus et de techniciens participe aux activités du réseau et un coordinateur local est désigné pour s’occuper des relations avec les partenaires locaux et les autres membres du réseau européen.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- Organisation d’un séminaire international sur la valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée à Arles septembre 2008
- Organisation d’un atelier international « Patrimoine urbain en Europe et en Méditerranée : développement économique et social » à Arles en avril 2010
- Mise en œuvre de l’accord européen « Développement durable des villes historiques et culturelles-QUALICITIES » (http://qualicities.org)
- Réalisation de l’étude documentaire préliminaire du programme « Médinas 2030 » sur demande de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en 2011
- Participation à l’organisation du campus Euro-méditerranéen « Prévention du patrimoine culturel face aux risques naturels » en 2011
- Coopération décentralisée : création d’un guide méthodologique pour la gestion durable des villes historiques en Méditerranée en 2012

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IL-BULGARIJA
 • IL-KROAZJA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RUMANIJA
 • L-ITALJA
 • L-UNGERIJA
 • MALTA
 • SPANJA

 • IS-SERBJA
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 06/2012
Baġit globali: 110,220
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 49,219
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 49,219
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 61,001
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 61,001
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.