Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)

Identifikacijska številka v Registru: 29310761114-43
Datum registracije: 10.2.09 15:45:24

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 14.1.14 10:05:20
Datum zadnje letne spremembe: 14.1.14 10:05:20


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)
Kratica: OBFG
Pravni status: Personne morale de droit public
Spletna stran: http://www.avocats.be

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Patrick Henry
Položaj: Président

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Anne Jonlet
Položaj: Représentante

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Avenue de la Toison d'Or  65
1060 Bruxelles
BELGIJA
Telefon: (+32) 2 648 20 98
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Bureau de représentation:

Avenue des Nerviens 85 (boîte 9)
1040 Bruxelles
BELGIQUE

Tél: (+32) 2 735 73 90
Fax: (+32) 2 735 83 39

anne.jonlet@avocats.be

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Aux termes des articles 495 et 496 du code judiciaire belge, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone a pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs des membres des barreaux qui en font partie (Arlon, Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers, et l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles) et est compétent en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Il prend les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Il peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone arrête des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées ci-dessus.
Il fixe, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifie. A cette fin, il arrête des règlements appropriés.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Toute activité qui touche à l'accès du citoyen à la justice, à l'aide juridique, à la défense des intérêts du justiciable.

Toute activité qui touche aux droits et aux intérêts professionnels des avocats, à la formation et à l'accès à la profession.

Toute activité qui touche aux obligations déontologiques et de loyauté professionnelle incombant aux avocats.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
CCBE (Conseil des Barreaux européens)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.